ABC – september 2012  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. ABC – september 2012
Artiklar -
2012/09/15

Energibesparande ventilation

Colin Hone från Aereco Ltd. beklagar sig över SAP.s ”kryssrutekultur” som förbjuder beprövad DCV-teknik helt enkelt därför att SAP inte har någon metod för att mäta dess prestanda. Här förklarar han och argumenterar för en beprövad metod för hushållsventilation i lufttäta hem…

Publicerad i ABC Magazine, sidorna 20 och 21, september 2012.

Ladda ner det här dokumentet