Construct Ireland, februari 2011  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. Construct Ireland, februari 2011
Artiklar -
2011/02/15

En artikel i Construct Ireland analyserar vår senaste studie om inomhusluftens kvalitet vid renovering. Den oberoende konsulten för integrerad hållbar design Xavier Dubuisson förklarar varför man måste ta hänsyn till vår senaste studie om de risker som felaktigt energiuppgraderingsarbete kan innebära för inomhusluftens kvalitet. Publicerad i februari-numret 2011av Construct Ireland (nummer 5, volym 5).

Ladda ner det här dokumentet

Klicka här för att få den fullständiga versionen av studien