Heat Pump Today, maj 2011  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. Heat Pump Today, maj 2011
Artiklar -
2011/05/15

En nypa frisk luft för nya lufttäta byggnader

Med mer än två miljoner hem på kontinenten som säkert, energieffektivt och framgångsrikt använder behovsstyrd ventilation, är det dags för Storbritannien att överväga att anta detta mycket effektiva system som standard för både nybyggnad och renovering?

Artikel publicerad i maj-numret 2011 av HEAT PUMP TODAY.

Ladda ner det här dokumentet