Le Monde – september 2015  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. Le Monde – september 2015
Artiklar -
2015/09/15

Tidningen Le Monde skriver den 22 september 2015 att automatiska ventilationssystem som Aerecos är den mest lönsamma investeringen inom energirenovering. Artikeln visar faktiskt att automatisk ventilation ger utdelning på investeringen inom endast två år, vilket är tio gånger snabbare än för fönsterbyte och femton gånger snabbare än för extern isolering.

 

Ventilation är den mest lönsamma investeringen vid renovering, långt mer än isolering eller fönster

 

Förnyelseprojekt Finansiell kostnad Energibesparing Pengar sparade för delägandet per år Utdelning på investeringarna (år)
  För delägarskapet Per bostad      
Fönsterinstallation BBC-etikett* 71 050 € 4 883 € ** 4.10 % 3 291 € 21.6
Automatisering av ventilationen i våtrum 25 400 € 262 € 18.14 % 14 567 € 1.7
Automatisering av ventilationen genom tilluftsdon (fönsterboxar) 35 100 € 362 € 19.83 % 15 928 € 2.2
Extern isolering (stenull) 431 060 € 4 444 € 17.81 % 14 302 € 30.1
Terrass- och källarisolering 110 570 € 1 140 € 2.78 % 2 236 € 49.5
Installation av två kondenspannor 127 500 € 1 314 € 18.11 % 14 547 € 8.8

*Byggnad med låg energiförbrukning
**Hälften av byggnaderna var redan utrustade

Källor : ENEOS IDF, OPQIBI, “MONDE ARGENT ET PLACEMENTS”

Hänvisning till artikelne = Le Monde, 09/22/2015.

Läs artikeln (på franska).

Jérôme Porier

© 2015 SA Le Monde. All rights reserved.

Dokumentnummer : news·20150922·LM·4248618