Bekräftelse av Aereco-fläktarna i PEB-databasen  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Bekräftelse av Aereco-fläktarna i PEB-databasen
Nyheter -
2015/05/04

De enskilda Aereco-fläktarna (V2A, V4A, V5S och VAM) har klarat den belgiska PEB-databasens tester och bekräftelseprocess.

Bekräftelsen av PEB-produktdata är en tjänst som Regionerna erbjuder till alla berörda parter för att tillhandahålla produktdata för användning i inställningar för PEB-beräkningar.

Bekräftelsen av PEB-produktdata baseras på procedurer för att säkerställa tillförlitligheten hos dessa data.

Hitta Aereco-produkter som bekräftas av PEB-databasen:

PEB-databasen – fläktar och ventilationsenheter – bekräftade produktdata.

Faktablad för Aereco-produkter som ingår i PEB-produktdatabasen.