ErP-applikation för Aereco ventilationsenheter  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. ErP-applikation för Aereco ventilationsenheter
Nyheter -
2015/11/30

Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 och delegerade förordning (EU) nr 1254/2014 om genomförande av direktiv 2009/125/EG den 21 oktober 2009 hänför sig till genomförandet av krav på ekodesign för ventilationsenheter respektive märkning av bostadsventilationsenheter.

Således krävs nu nya prestandanivåer för ventilationssystem som omfattas av detta direktiv i enlighet med en ny förordning för ErP (energirelaterade produkter).
Fläktarna, som har en energiförbrukning under 30W, omfattas inte av denna reglering, liksom extra ventilationssystem (enskilda extraktioner, t.ex. badrum) eller sådana som endast används i exceptionella omgivningar (exempelvis rökkontrollsystem i händelse av brand).

Från och med 1 januari 2016 kommer båda dessa regler att tillämpas, vilket innebär att alla Aereco-fläktar och HRV kommer att ha ett produktinformationsblad tillgängligt från vår webbplats som beskriver dem.
Detta blad, som endast gäller för ventilationsenheter som definieras som bostadstillämpningar, anger bland annat deras energiklass medan för ventilationsenheter som definieras som icke-bostadstillämpningar visas effektiviteten istället.

De berörda produkterna kommer att få energimärkning som visar deras energieffektivitet, maximala flödeshastighet samt ljudeffektnivå. Aerecos fläktar är alla klassade med de högsta energimärkningarna, det vill säga från klass B till A+.

Logotypen ”ErP-kompatibel” visar att alla Aereco-fläktar som omfattas av dessa regler uppfyller kraven.