Gröna punkten-certifierade!  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Gröna punkten-certifierade!
Nyheter -
2020/03/01

Aereco jobbar för det hållbara samhället

Vi tar vårt producentansvar

Visste du att svenska företag ansvarar för insamling och återvinning av de förpackningar som de producerar, importerar och/eller säljer?  De har ett s.k. producentansvar för konsumentförpackningar av olika material. Aereco har anslutit sig till återvinningsorganisationen FTI AB(1) och är därmed licensierad att använda återvinningssymbolen Gröna punkten(2) för att visa vårt miljöarbete. Symbolen är ett kvitto på att Aereco bidrar till ett hållbart samhälle.

 

Hur påverkar detta dig?

Aereco betalar en förpackningsavgift till FTI som är tänkt att bära de kostnader som uppstår för att samla in och återvinna våra förpackningar. De material vi använder och vem vi säljer till avgör storleken på vår avgift. Med hjälp av bland annat Aerecos och andra företags producentansvar finns möjlighet att bekosta återvinningsstationer och det arbete som utförs där. På så vis bidrar vi till att det finns fler återvinningsstationer i vårt samhälle, och i bästa fall att de ligger nära dig så att din egen återvinning blir enklare att utföra!

Aerecos miljötänk i det dagliga arbetet

Aereco väljer förpackningsmaterial utifrån minsta möjliga miljöpåverkan, och återanvänder förpackningar så långt möjligt. Därför hoppas vi på din förståelse för de fall då den externa lådan från oss kan ha överstruken text från tidigare leverans, och generellt kan anses ha sett snyggare dagar. Så länge lådan skyddar sitt innehåll så väljer vi att återanvända den!

Vi undviker så långt möjligt att använda icke återvinningsbart utfyllnadsmaterial när vi packar våra leveranser och använder istället i första hand trasiga, obrukbara kartonger, wellpapp, m.m. Det är med dessa små medel som Aereco kan påverka och bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

 

(1) FTI driver och utvecklar ett hållbart, rikstäckande insamlingssystem för de använda förpackningarna och ser till att insamlade förpackningar återvinns till nytt material. (källa: https://www.ftiab.se/download/18.1599ca0d167cd27d10a78/1546413473409/Producentansvar2019.pdf)

(2) Gröna punkten har sitt ursprung i Tyskland där den lanserades på 1990-talet, och är den mest kända symbolen för förpackningsåtervinning i Europa. Symbolen är även ett av världens mest använda varumärken och används i över 30 länder. (källa: https://www.ftiab.se/242.html, https://www.handelskammer.se/vara-tjanster/miljorapportering/symbolguiden/der-grune-punkt-grona-punkten-green-dot)