Ventilation, den mest lönsamma investeringen vid renovering  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Ventilation, den mest lönsamma investeringen vid renovering
Nyheter -
2015/10/01

“Le Monde”: Ventilation är den mest lönsamma investeringen vid renovering, långt mer än isolering eller fönster

 

Förnyelseprojekt Finansiell kostnad Energibesparing Pengar sparade för delägandet per år Utdelning på investeringarna (år)
  För delägarskapet Per bostad      
Fönsterinstallation BBC-etikett* 71 050 € 4 883 € ** 4.10 % 3 291 € 21.6
Automatisering av ventilationen i våtrum 25 400 € 262 € 18.14 % 14 567 € 1.7
Automatisering av ventilationen genom tilluftsdon (fönsterboxar) 35 100 € 362 € 19.83 % 15 928 € 2.2
Extern isolering (stenull) 431 060 € 4 444 € 17.81 % 14 302 € 30.1
Terrass- och källarisolering 110 570 € 1 140 € 2.78 % 2 236 € 49.5
Installation av två kondenspannor 127 500 € 1 314 € 18.11 % 14 547 € 8.8

*Byggnad med låg energiförbrukning
**Hälften av byggnaderna var redan utrustade

Källor : ENEOS IDF, OPQIBI, “MONDE ARGENT ET PLACEMENTS”

Hänvisning till artikeln = Le Monde, 09/22/2015.

Läs artikeln (på franska).