Video – Därför behöver vi ventilation  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Video – Därför behöver vi ventilation
Nyheter -
2017/11/22

En okomplicerad beskrivning av ventilation!

 

Filmen förklarar hur fukt, koldioxid & lättflyktiga, organiska gaser (VOC:s) påverkar vår inomhusmiljö, och vikten av att ha ett bra ventilationssystem. Den vänder sig till såväl folk i byggbranschen som privatpersoner.

Se filmen här eller på vår YouTube-kanal!

Se även våra två andra filmer i Aereco:s serie “Grundläggande om ventilation”:

Grundläggande om Ventilation #2 – Olika system
Grundläggande om Ventilation #3 – Behovsstyrd ventilation