Hybrid: möjliggör drift i självdragsventilation vid mycket låg hastighet

Tryggt: Även om fläkten stannar fungerar det naturliga självdraget

Låg energiförbrukning: Endast 4 W per bostad (genomsnitt)

Konstant tryck: speciellt för behovsstyrda frånluftsdon

Hybrid drift anpassar fläkthastigheten efter väderförhållandena (vind eller temperatur)

Enkel att installera: Befintliga självdragskanaler används

Litet underhåll: låg lufthastighet = mindre dammansamling

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Tillbehör
Bilder
Dokument

Unikt patent för drift i självdragsventilation.

Den unika designen av VBP hybridfläkt gör att ingen tryckförlust uppstår vid stopp: med rotorblad som är parallella med luftflödet (axialfläkt) garanteras flödet. Denna patenterade princip möjliggör att självdraget fungerar även när fläkten är avstängd.

Styrsystem

I MS-versionen (styrsystem) kopplas VBP till en låda som kontrollerar driften och kraften hos flera fläktar samtidigt. Enheten styr också fläkthastigheten beroende på utomhustemperatur eller vindhastighet (olika versioner).

Termiskt skydd mot extrem kyla.

Som tillbehör, finns ett isolerdande skal tillverkat av polystyren som skyddar fläktens motor (förhindrar fastfrysning) i mycket kalla klimat.

Artikelnummer   VBPST VBPMS
Luftflödesspecifikation      
Maximalt luftflöde m3/h 400 400
  l/s 110 110
Tryck @ 400 m3/h (111 l/s) Pa 17 Pa @ 12V 14 Pa [1 VBP / 5-7 levels]
Akustiska specifikationer      
ljudnivå Lw @ 9V dB(A) 46 46
Elektriska specifikationer      
Strömförsörjning   från 8V DC till 12V DC 12V DC + kontrollbox
Max. ström A 1 1
Motortyp   EC (Electronic commutation) EC (Electronic commutation)
Strom @ 300 m3/h – 12V W 16 16
IP-klass   IP54 IP54
Övriga specifikationer      
Vikt kg 5.5 5.5
Färg   svart svart
Material (hölje)   PAA 66 35% G.F. PAA 66 35% G.F.
Mått mm 612 x ø350 612 x ø350
Installation      
Max. tillgängliga kanalanslutningar   1 1
Utlopp mm ø240 ø240
Monteras på tak, på toppen av luftkanalen mm
Drift      
Direktdrivet fläkthjul  
Max. hastighet RPM 1000 1000

■  standard / ingår    ◊: obligatorisk

LUFTFLÖDE / MÅTT I MM

IMAGE CODE DESIGNATION
VBPTP
Värmeskydd

Värmeskydd till VBP (5 stycken).

VBPRP
Regnskydd

Regnskydd till VBP (5 stycken).

VBPRPB
Regnskyddsplatta

Säkerställer att regndroppar som med slagregn tryckts in i fläkthuset inte kommer ner i ventilationskanalen.

VBPSCB13
Anslutnings- och kontrollbox

Komplett anslutnings- och kontrollbox för 1-3 VBPMS. Kontrollerar att alla anslutna VBP-hybridfläktar är i drift och hanterar effekten enligt temperaturen.

VBPSCB46
Anslutnings- och kontrollbox

Komplett anslutnings- och kontrollbox för 4-6 VBPMS. Kontrollerar att alla anslutna VBP-hybridfläktar är i drift och hanterar effekten enligt temperaturen.

AVEWGM
Vindmätare

Vindmätare för VBP vilken styr fläktens gång utifrån rådande vindstyrka.
(kräver styrbox VBPSCB13 eller VBPSCB46)

VBP

Installationsanvisning.

VBP

Produktdatablad

VBP

Installations- och kopplingsschema - engelska, tyska, franska
MS styrbox (upp till sex fläktar), för DCPd

VBP

Installationsanvisning - engelska
vindgivare (elektrisk koppling)

VBP

Installationsanvisning - engelska
VBP ST

VBP

Installationsanvisning
Termiskt skydd 

VBP

Installations- och kopplingsschema - engelska, tyska, franska
MS styrbox (upp till sex fläktar), för DCP

VBP

Installations- och kopplingsschema - engelska, tyska, franska
MS styrbox (upp till tre fläktar), för CCP

VBP

Installations- och kopplingsschema - engelska, tyska, franska
MS styrbox (upp till tre fläktar), för CCPd

VBP – tillbehör

Installationsanvisning
Regnskydd till VBP-fläkt

VBP – tillbehör

Installationsanvisning
Regnmuff till VBP-fläkt 

Ventilationssystem som produkten passar till: