Produkter

  1. Hem
  2. Produkter

Frånluftsdon


BXC

Behovsstyrt frånluftsdon för F-, FX och FTX system

BXC-serien erbjuder alla de funktioner man kan önska sig av ett frånluftsdon. Den har olika modeller för att anpassa ventilationen efter behov: fuktstyrning, närvaro, strömbrytare, VOC eller CO2.

TDA

Frånluftsdon med närvarodetektering

TDA frånluftsdon justerar direkt luftflödet efter antalet personer som befinner sig i lokalen (en till fyra personer per ventil). När rummet är obemannat minskas ventilationen automatiskt, vilket i genomsnitt ger besparingar om upp till 50% avseende värmeförluster, tack vare minskat luftflöde. TDA frånluftsdon är särskilt väl lämpad för installation i kontor eller mindre mötesrum. En reläversion av TDA möjliggör att lampor eller annan utrustning kan koppla till och från baserat på samma närvarodetektering som triggar luftforceringen.

Behovsstyrda FTX-aggregat för individuell lösning


DX HUB

Aktivera fördelningsboxen för lufttillförsel

Om enheterna som används för frånluft är desamma som de som används i Aerecos mekaniska frånluftsventilationssystem styrs luftflödet i DX SYSTEM Excellence av en specifik enhet: DX Hub-fördelningsboxen. Genom att använda upp till 5 eller 6 behovsstyrda spjäll som är anslutna till försörjningsenheter fördelar den luftflödet i varje rum enligt den information som mottagits av CO2- eller närvarosensorer i sovrum och i vardagsrummet. En extra ventil* finns integrerad för att säkerställa balansen mellan total från- och tilluft.

DX SYSTEM

Individuell behandling av hus och lägenheter

Genom DX-systemet har ett helt nytt utbud av ventilation med värmeåtervinning utformats av Aereco för att erbjuda dig maximal flexibilitet i ditt val av ventilationslösning.

DXA

Värmeåtervinningsenhet för vägginstallation

DXA har utformats särskilt för installation på vägg eller i skåp. Tack vare sina välanpassade dimensioner kan DXA installeras på väggen i både kök och i andra tekniska rum. DXA täcks av en gräddvit metallplåt på framsidan vilket gör den obemärkt som teknisk utrustning. DXA-enheten är kompatibel med de två behovsstyrningsmetoder som används i DX-systemen Premium och Excellence.

DXR - Double flux pour une installation en faux plafond - Produits

DXR

Värmeåtervinningsenhet för takinstallation

DXR är utformad för takinstallation i utrymmen som ska värmas och erbjuder en verkligt elegant lösning för byggnader med flera lägenheter där det tillgängliga utrymmet för system ofta är begränsat, t. ex. i renoveringsprojekt.

System för lokaler


VMX-SYSTEM

Behovsstyrd ventilation för lokaler

VMX är ett unikt intelligent ventilationssystem för affärssektorn (restauranger, skolor, kontor, mötesrum...). Detta system är enkelt att installera i både nybyggda och renoverade byggnader. VMX modulerar ventilationen automatiskt baserat på information från detektorer som mäter CO2-koncentration, rörelse eller detektering av närvaro.

Sensorer


Détecteur de

S-PLT-M

Närvarosensor med ljussensor och temperaturgivare för Modbus kommunikation

En av de största utmaningarna som vi möter idag är avvägningen mellan komfort, säkerhet och energieffektivitet.
Genom att förse byggnader med den absolut bästa fastighetsautomationslösningen, oavsett om vi talar om bostäder eller lokaler, så skapar konstruktörerna de bästa förutsättningarna för de boende eller användarna att få bästa möjliga komfort inomhus.

Détecteur de CO2 - Page produits

S-CO2/T-M

CO2 och temperatursensor för Modbuskommunikation

Nuförtiden är byggnaderna nästan helt lufttäta, vilket medför en risk för dålig inomhusluftkvalitet om ventilationen inte är tillräcklig. Inomhusluftkvaliteten kan generellt bedömas bland annat genom att mäta koncentrationen av koldioxid, känd för att vara representativ för inomhusluftsförhållandena

S-SERIE sensors for indor air quality - Products page category

S-VOC

VOC-sensor med digitala och analoga utgångar

Inomhusmiljöer innehåller olika gaser och mikroskopiska partiklar som kan påverka människors hälsa. S-VOC är utformad för att exakt och tillförlitligt bestämma nivån av flyktiga organiska föreningar (VOC), som vanligtvis förknippas med cigarettrök, matlagningsdoft och andra föroreningar:
S-SERIE sensors for indor air quality - Products page category

S-CO2

CO2-sensor med digital och analog utgång

De flesta nya byggnader i I-länder är nästan lufttäta och medför risk för dålig inomhusluftkvalitet om god ventilation saknas. Inomhusluftkvaliteten kan generellt bedömas genom att mäta koncentrationen av koldioxid, vilket anses vara representativt för luftförhållandena inomhus. Aereco introducerar S-CO2, en effektiv sensor som är speciellt utformad för att noggrannt mäta CO2-koncentrationer inomhus. 
S-SERIE sensors for indor air quality - Products page category

S-RH/T

Sensor för relativ luftfuktighet och temperatur med digital och analog utgång

S-RH/T är utformad för applikationer som behovsstyrd ventilation och luftkonditionering där exakta mätningar, långsiktig stabilitet och underhållsfri drift är absoluta måsten. Temperatur- och luftfuktighetsmätningarna är simultant tillgängliga för att optimera komfort och hälsa varhelst enheten är installerad (skolor, kontor, bostäder, labb, kök, etc).
S-SERIE sensors for indor air quality - Products page category

S-SERIE

Sensorer för inomhusluftens kvalitet med digitala och analoga utgångar

Aereco introducerar sitt nya sortiment av sensorer som mäter koncentrationerna av CO2, VOC och luftfuktighet för att kontrollera byggnadernas värme och ventilationssystem. De tre sensorerna (S-CO2, S-VOC och S-RH / T) är färdigkalibrerade och kan enkelt integreras i ditt värme- ventilations- eller luftkonditioneringssystem för att garantera smart och enkel fastighetsskötsel.