Greenford  1. Hem
  2. Referenser
  3. Greenford
Referenser -
2018/07/07

Neem Tree Care Centre

Greenford, Middlesex, UK

Sunflower Healthcare valde Aereco-frånluftgaller och VPH-fläktar för det nybyggda Neem Tree Care Center i Greenford, Middlesex. Detta är Sunflower Healthcares första äldreboende i sydöstra England.

VPH-fläkten, som nu ersatts av V5S Premium, utgör en del av ett behovstyrt mekaniskt frånluftventilationssystem (DCMEV) och kan extrahera från upp till sex (eller fler) våtrum. Den är utformad för att installeras i isolerade vindsutrymmen där den kan monteras med en vibrationsdyna. V5S Premium kan också installeras i bebodda utrymmen.