1. Hem
  2. Aereco
  3. Certifikat

Kvalitetsfokus

 

Kvalitet är ett nyckelord i Aerecogruppen. Med ISO 9001-certifieringen sker kvalitetskontroll vid varje steg i tillverkningsprocessen för att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas krav, till bästa pris, med kortast ledtid. Interna kontroller kompletteras med externa från oberoende laboratorier (CSTB, CETIAT, IFT Rosenheim, etc.).

 

 

 

 
Här kan du ladda ned certifikat, godkännanden och andra dokument utställda till Aereco och gällande våra produkter:

 

 

Aereco S.A., ISO 9001:2015 certifikat, Frankrike

Certifikatet innebär att Aerecos kvalitetssystem överensstämmer med 2015 års internationella kvalitetsstandard. Den täcker företagets alla aktiviteter; från design och tillverkning till försäljning.

Ladda ned certifikatet

 

 

ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH, ISO 9001:2015 certifikat, Tyskland

Certifikatet innebär att ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH:s kvalitetssystem överensstämmer med 2015 års internationella kvalitetsstandard. Den täcker företagets alla aktiviteter; från design och tillverkning till försäljning. ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH är dotterbolag till Aereco S.A.

Ladda ned certifikatet

 

 

Avis techniques CSTB

Ladda ned från www.cstb.fr, sök på: “espace avis techniques, France”

 


SOCOTEC Quality member, Frankrike

Ladda ned Socotec Aereco certificate

 

 

Direktiv för energirelaterade produkter (ErP) (Ladda ned Aereco-produkter, ErP-direktiv)

Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1254/2014 om genomförande av Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009, handlar om implementeringen av krav på ekodesign för ventilationsprodukter (energirelaterade produkter) och märkning av ventilationsprodukter för bostäder. 

Ventilationssystem som omfattas av detta direktiv måste följa de prestandanivåer som påyrkas av den nya bestämmelsen för energirelaterade produkter. 
Fläktarna som har en energianvändning på mindre än 30 W faller inte under denna bestämmelse. Det gör inte heller extra ventilationssystem (enskilda frånluftsfläktar som t.ex. badrum), eller de som endast används i speciella applikationer (rökkontrollsystem vid t.ex. brand).

Sedan 1:a januari 2016 gäller båda dessa bestämmelser, vilket innebär att det finns produktdatablad för alla Aerecos fläktar, fläktaggregat och FTX på vår hemsida. Produktdatabladen definierar olika energiklasser för ventilationsprodukter ämnade för bostäder, medan de för ventilationsprodukter för icke-bostäder informerar om effektivitet.

Energietiketter är fästade på produkterna och informerar om deras energieffektivitet, maximala luftflödesnivå och ljudnivå. Alla Aerecos fläktar ligger i de högsta energiklasserna, vilket är från B till A+. Alla Aereco-fläktar med loggan “ErP-kompatibel” uppfyller de nya kraven.

 

 

Aereco och RoHS-direktiv

Aereco garanterar genom specifikationer att alla elektriska och elektroniska komponenter som vi använder i våra produkter följer kraven från EU:s RoHS-direktiv 2011/65/EU.