1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Fläktförstärkt Självdragsventilation – FFS-system – Hybrid ventilation

Smart uppgradering av självdragsventilation

 

Aerecos Fläktförstärkta Självdragsventilation (FFS-system), även kallad Hybridventilation, används främst i bostadshus som tidigare hade självdrag. Detta system ger en kombination av god energihushållning och bra inomhusluftkvalitet till en låg investeringskostnad. Att det sedan är enkelt att konvertera en befintlig byggnad med självdrag till att få ett väl fungerande ventilationssystem, året runt, gör ju inte saken sämre.
Genom att installera en (eller flera) lågtrycksfläkt (-ar) från Aereco samt våra fuktstyrda frånluftsdon och tilluftsdon, kommer huset som tidigare bara hade självdragsventilation, nu istället ha ett behovsstyrt ventilationssystem där fläkten (fläktarna) går in och stöttar upp självdraget när det inte fungerar (främst under den varmare årstiden)

Aerecos FFS-system är konstruerat framför allt till flerfamiljshus, kontor och skolor. Underhållet (precis som energianvändningen) är extremt litet och driftskostnaderna därför blir således väldigt låga.

Vi hjälper naturen på traven

Framför allt sommartid när självdragsventilationen inte fungerar, passar det utmärkt att hjälpa naturen på traven med en enkel lågtrycksfläkt (3).
Såväl fläkt som frånluftsdon (2) är dimensionerade för att utan problem och anpassning kunna fungera tillsammans med befintliga kanaler utan att hindra luftflödena som uppstår på det kalla halvåret tack vare “skorstenseffekten”.

Lågtrycksfläkten på taket går in och stöttar upp när stigkrafterna inte är starka nog att klara de avsedda luftflödena. Den kan sköta sig själv, helt automatiskt, med hjälp av en vindgivare och/eller temperaturgivare.

Den friska luften tas in via de fuktstyrda tilluftsdonen (1) i sovrum och vardagsrum och den använda luften sugs ut genom de fuktstyrda frånluftsdonen (2) i bad, toalett och kök. Denna teknologi erbjuder därmed frisk luft när och där du behöver det!

Hur fungerar fläktförstärkt självdrag?

Fläktförstärkt självdrag – FFS-system (även kallat Hybridventilation) är i grund och botten ett S-system (självdragsventilation) där vi tack vare en hjälpfläkt använder befintliga kanaler i kombination med våra fuktstyrda till- och frånluftsdon för att få ett sytem som ger rätt mängd frisk luft, när och där det behövs.
Fläkten är en lågtrycksmodell som inte används kontinuerligt! Den används därmed som en hjälpfläkt och endast när de fysikaliska förutsättningarna inte är tillräckliga för att självdraget skall fungera tillfredsställande

Med fysikaliska förutsättningar menar vi tre olika naturkrafter som får luft att röra sig.

  • Den första naturkraften är helt enkelt vind som kan tränga in i bostaden genom in- och utgångar.
  • Den andra naturkraften är det termiska draget där luftflödet produceras av densitetsskillnaden mellan varm luft och kall luft: den mindre täta heta luften stiger medan den tätare kalla luften sjunker ner.
  • Sist men inte minst orsakas luftdraget av tryckskillnad kopplad till höjd: det vertikala trycket neråt skapar ett lufttryck som gör att luften kan cirkulera i bostaden.

Aerecos fläktförstärkta självdragsventilation sköter sig själv: den styrs av ett enkelt styrsystem med en temperatursensor. Frisk luft tillförs genom fuktstyrda tilluftsdon i de torra rummen (sovrum och vardagsrum). “Förbrukad” och/eller förorenad luft bortförs genom “våta utrymmen” (toaletter, badrum, kök) av fuktstyrda frånluftsdon kopplade till ventilationskanalen som i sin tur är ansluten till fläkten. Trycket som genereras av fläktförstärkt självdragsventilation är jämförbart med självdragsventilation i storleksordningen 5 till 15 Pa över donen.

Perfekt sätt att få självdragsventilationen att fungera året runt!

Aerecos Fläktförstärkta ventilationssystem använder befintliga kanaler, kanalöppningar och liknande som redan finns från när huset endast hade självdrag.
Uppgraderingen till FFS-system blir därför riktigt enkel och kostnadseffektiv jämfört många andra lösningar. Eventuellt befintliga till- och frånluftsdon byts enkelt ut mot Aerecos diton utan en massa extra jobb. Fuktsensorerna i våra don är helt mekaniska varför någon eldragning till donen oftast inte behövs.
Hjälpfläktarna drivs av enfas 230 VAC och monteras på en huv eller suglåda som en plåtslagare enkelt anpassar för de befintliga “skorstenarna” där de befintliga ventilationskanalerna mynnar ut på taket. Tack vare att vi arbetar med lågtryck kan man oftast använda de befintliga kanalerna helt utan renovering, tätning eller liknande åtgärd.

Aerecos FFS-system används oftast i flerfamiljshus där det anpassar flödet på ett optimalt sätt – rätt mängd frisk luft när och där det behövs.
Ett kostnadseffektivt sätt att förbättra en äldre byggnad utan större påverkan för de boende under installationen.

Undvik problem med fukt och mögel

Aerecos FFS-system är optimalt för att hålla koll på inomhusluftkvalitén, tack vare dess sinnrika tilluftsdon och frånluftsdon. Till exempel när det nattetid byggs upp mycket fukt i ett sovrum så kommer tilluftsdonet/donen i det rummet känna av detta och öppna upp för mer frisk luft utifrån. Vid måltider alstras det en hel del fukt vid matlagningen i köket och denna kommer då kännas av av frånluftsdonet i köket som helt automatiskt då öppnar upp mer för att få ut den fuktiga, “smutsiga” luften.

Rätt mängd frisk luft när och där det behövs

Aerecos FFS-system anpassar flödet i varje rum, individuellt utifrån luftfuktigheten. Flödet kommer därmed automatiskt minska i rum där inga personer uppehåller sig (eller annat som genererar fukt). Detta ger därmed minskad energianvändning under “eldningssäsong” och minskar likaledes fläktens, tack vare lågt tryck, redan låga energianvändning.

I de allra flesta fall kan man använda befintliga ventilationskanaler, utan åtgärd!

Genom att vi bibehåller det låga tryck som självdragssystemet normalt sett håller (ca 5 till 15 Pa vid frånluftsdonen), så kan Aerecos FFS-system installeras direkt på befintliga kanaler utan vidare tätning eller renovering av de samma.
Detta ger låg investeringskostnad och väldigt lite olägenhet för lägenhetsinnehavarna i samband med installation 

Ventilationen fungerar även då fläkten står still

Eftersom våra fläktar är konstruerade för extremt lågt tryckfall (patenterad design) så kan luften flöda så som tänkt/dimensionerat, oavsett om fläkten är i drift (varm årstid) eller i princip står still (kall årstid).
Detta skapar optimalt energiutnyttjande och hushåller på bästa sätt med resurserna. Enkelt – billigt – driftsäkert!