1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning – FX-system

Behovsstyrd ventilation – ytterligare mer effektiv

 

Aerecos F-system med värmeåtervinning, FX-system, förstärker ytterligare den redan effektiva mekaniska frånluftsventilation  som vi utvecklat.
Genom att anpassa luftflödena till det behov som föreligger i respektive rum i bostaden så är Aerecos system redan i grund och botten väldigt energieffektivt. Genom att även återvinna energin i den varma frånluften från bostaden så spar vi ytterligare energi! Vår fläktserie heter AWN och med värmeåtervinningsaggregat kopplat till en värmepump så återvinner vi  energi som kan användas för att värma upp tappvatten eller värma upp luft. I denna serie aggregat har vi två olika lösningar vi erbjuder för energiöverföring: glykolvatten eller värmemedia.

Kollektiv lösning för lägenheter i flerbostadshus

I ett FX-system förnyas luften i den aktuella byggnaden tack vare den fläkt som är centralt monterad på taket. Den mängd luft som tas ut genom frånluftsdonen (2) i våtrummen bestämmer hur mycket frisk luft som skall komma in i hela bostaden. De fuktkänsliga tilluftsdonen (spaltventilerna) (1) släpper in frisk luft i alla (torra) rum utifrån behov. De behovsstyrda (fuktstyrda) frånluftsdonen som är monterade i alla “våtrum”, i varje lägenhet, suger ut den förbrukade luften tack vare den fläkt (3) som är monterad på taket.  På så sätt kommer rum med behov av mycket frisk luft att släppa in mer än de rum där inte lika stort behov föreligger – Rätt mängd frisk luft när och där det behövs!

I det aktuella fallet inkluderar AWN-aggregatet (3) en värmeväxlare som är kopplad till en värmepump (4), Värmepumpen i sin tur överför den tillvaratagna energin till varmvattentanken i huset som sedan används som tappvatten.

Minska energibehovet i värmesystemet

Genom vårt FX-system kan en viktig del av den energi som annars förloras genom ventilationen återvinnas och sedan återanvändas för att minska energibehovet i det värmeproducerande systemet. Om man har en värmepump för värmeproduktion kan den aktuella energin integreras direkt i värmekretsen. Har man andra lösningar kan den aktuella mängden energi tas från frånluften till en temperaturnivå (max 50 ° C) med hjälp av en fristående värmepump. I ett sådant fall kan man exempelvis förvärma det varma tappvattnet. Vid kombinerad användning av ventilations- och värmepumpstekniken installeras en värmeväxlare framför frånluftsfläkten. Den återstående användbara energin utvinns från frånluften.