Vilket ventilationssystem ska jag välja?

 1. Hem
 2. Ventilation
 3. Vilket ventilationssystem ska jag välja?

För att hjälpa dig välja rätt

För att hjälpa dig välja rätt, kan du i nedanstående tabell se en jämförelse beroende på vilka egenskaper som efterfrågas:

 

 

  Självdrag
(S-system)
Hybridsystem / Fläktförstärkt självdrag (FFS-System) Mekanisk Frånluftsventilation (F-system) System med värmeåtervinning
Inomhusluftkvalitet        
Kontroll av luftflödet ++ +++ ++++ +++++
Forcerat flöde ++ ++++ ++++
Energianvändning        
Reducerade värmeförluster ++ +++ ++++ +++++
Låg primär energianvändning (fläktens elanvändning) ++++ +++ ++ – –
Ljud        
Tyst drift ++++ ++++ ++  
Ljudreduktion från utvändigt oljud + + +++ +++++
Installation        
Låg installationskostnad ++++ ++ +
Underhåll        
Enkelt underhåll ++++ +++ ++
Låg risk vid fläktfel (fläkt som stannat) ++++ ++++
Utseende        
Kompakta don ++ ++
Investeringskostnader        
Låg investeringskostnad +++++ ++ ++++
Typ av hus        
Enfamiljsbostäder + ++++ ++++
Flerfamilsbostäder ++++ ++++ ++++ +++
Huvudsakliga fördelar        
 
 • Ingen energianvändning från en fläkt
 • Litet eller inget underhåll
 • I praktiken ingen ljudnivå alls vid donen
 • Ventilationslösning till mycket låg kostnad
 • Ingen risk att systemet “stannar” (inga elektriska komponenter)
 • Enbart frånluftsfläkt  ger låg energianvändning
 • Kontrollerat luftflöde året om
 • Litet underhåll
 • Mycket låg ljudnivå vid donen
 • Låg risk att systemet inte fungerar även om fläkten skulle stanna
 • Förutbestämda och garanterade luftflöden året runt
 • Möjlighet till forcerat flöde (köket)
 • Bra dämpning av ljud som överförs till luftkanalerna
 • Kompakta don
 • Förutbestämda och garanterade luftflöden året runt
 • Extra energibesparing tack vare värmeväxlaren
 • Tilluftsflödet mycket noga kontrollerat
 • Möjlighet till forcerat flöde
 • Bra ljudisolering mellan lägenheternas ventilationskanaler och från utomhusmiljön
 • Möjlighet att filtrera luften
 • Kompakta don