1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
mvhr

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning – FTX-system

Bostaden skall vara en lugn och trygg plats för bland annat avkoppling, därför har Aerecos mekaniska från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) till uppgift att förse de boende med frisk luft genom att använda sig av en behovsstyrd lösning som baseras på de boendes beteende, rum för rum. Filter renar dessutom den inkommande utomhusluften från bland annat småpartiklar, bakterier, pollen, sporer och mögel. FTX-systemet reducerar allergirisken och ökar de boendes välbehag – året runt!

Fläktförstärkt Självdragsventilation – FFS-system – Hybrid ventilation

Aerecos Fläktförstärkta Självdragsventilation (FFS-system), även kallad Hybridventilation, används främst i bostadshus som tidigare hade självdrag. Detta system ger en kombination av god energihushållning och bra inomhusluftkvalitet till en låg investeringskostnad. Att det sedan är enkelt att konvertera en befintlig byggnad med självdrag till att få ett väl fungerande ventilationssystem, året runt, gör ju inte saken sämre!

Mekanisk frånluftsventilation – F-system – decentraliserad lösning

Då Aerecos decentraliserade lösning för F-system, verkligen levererar vad den lovar, så är den en av de mest populära oavsett bostadstyp.
Med sina behovsstyrda don, såväl på tilluftssidan (torra utrymmen) som på frånluftssidan (våtrum och liknande), ger det rätt mängd frisk luft när och där det behövs – dygnet runt, året om.
Detta system kombinerar energieffektivitet och utmärkt inomhusluftkvalitet i en riktigt kostnadseffektiv lösning. Den är enkel att installera i såväl nybyggnation som renovering.
Detta system, kan som namnet antyder, användas med ett fläktaggregat per lägenhet (i flerfamiljshus) men även med ett centralt aggregat i en kollektiv lösning (flerfamiljshus).

Système de ventilation mécanique – VMC – traitement collectif

Mekanisk frånluftsventilation – F-system – centraliserad lösning

Aerecos behovsstyrda, mekaniska frånluftssystem (F-system) är vanligast i bostadshus, men kan också installeras i kontors- eller skolbyggnader. Systemet kombinerar låg energianvändning och bra inomhusluftkvalité genom en mycket prisvärd lösning. Den är enkel att installera vid både nybyggnation och renovering.
Den är Aerecos mest populära lösning till både bostadsrättsföreningar och privata ägare. Genom att använda fuktstyrda tillufts- och/eller spaltventiler i torra rum och fukt- och/eller närvarostyrda frånluftsdon i våtrum får vi en lösning som är både enkel och kostnadseffektiv. Detta system kan användas antingen i flerfamiljshus med en gemensam, centraliserad fläkt, eller individuellt, med en fläkt per bostad (flerfamiljshus eller villa).

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning – FX-system

Aerecos F-system med värmeåtervinning, FX-system, förstärker ytterligare den redan effektiva mekaniska frånluftsventilation  som vi utvecklat.
Genom att anpassa luftflödena till det behov som föreligger i respektive rum i bostaden så är Aerecos system redan i grund och botten väldigt energieffektivt. Genom att även återvinna energin i den varma frånluften från bostaden så spar vi ytterligare energi! Vår fläktserie heter AWN och med värmeåtervinningsaggregat kopplat till en värmepump så återvinner vi  energi som kan användas för att värma upp tappvatten eller värma upp luft. I denna serie aggregat har vi två olika lösningar vi erbjuder för energiöverföring: glykolvatten eller värmemedia.

Självdragsventilation – S-system

Aerecos Självdragsventilation (S-system) används främst i bostadshus där man önskar kontrollera flödena rum för rum. Aerecos S-system är en perfekt lösning för att uppgradera byggnader som tidigare arbetade med konventionellt självdrag, genom att bara byta ut tilluftsdon och frånluftsdon till våra smartare produkter.
Genom att använda fuktstyrda tilluftsdon (i torra rum) och motsvarande frånluftsdon (i våtrum) ger detta system en mycket smart hantering av luftflödena i alla rum. De fuktstyrda frånluftsdonen balanserar också den termiska stigeffekten (skorstensverkan) varvid det balanserar trycket och luftflödena mellan husets olika våningar.
Detta system är speciellt framtaget för flerfamiljshus. Med sitt mycket låga behov av underhåll ger det därmed synnerligen låga driftskostnader.