1. Hem
  2. Aereco
  3. Vår historia

1983 var Pierre Jardinier, en tidigare ingenjör vid CSTB (franska byggforskningsinstitutet) ansvarig för luftkvalitetsforskningslaboratoriet SERVA. Med två kollegor konstruerade han det första fuktstyrda frånluftsdonet som i slutändan skulle leda till att Aereco etablerades som ett företag. Från dåtidens lilla tillverkningslokal till den nuvarande 18 000 m² anläggningen som för närvarande producerar flera miljoner produkter per år.

Dessa pionjärer var övertygade om förträffligheten i sin uppfinning och nådde också stor framgång. Fuktstyrd ventilation blev mer och mer populär, först genom EDFs energibesparande “Vivrelec”-märke 1995, sedan av de franska termiska reglerna RT2000. Den fuktstyrda ventilationen har idag blivit referens för de nuvarande ventilationsreglerna i Frankrike. Om de viktigaste milstolparna i bolaget beträffande produkter och nya etableringar kan du läsa nedan:

1983

Bolaget Aereco etableras i Marne La Vallée (utanför Paris i Frankrike).

1984

Aerecos innovation: Det första, kompletta fuktstyrda  ventilationssystemet bestående av EAH tilluftsdon och MEV frånluftsdon introduceras.

För detta får man Guldmedalj vid BATIMAT-mässan (Frankrike).

1987

Det brittiska dotterbolaget Aereco Ventilation Ltd etableras i London.

1989

Det tyska dotterbolaget Aereco GmbH etableras i Frankfurt.

Aereco får innovationspris vid INTERCLIMA-mässan för en prototyp av ett frånluftsdon med rörelsedetektor.

Aereco lanserar “AGITO” frånluftsdon för kontor (med rörelsedetektor).

1997

Marc Jardinier blir koncernstyrelseordförande för  Aerecogruppen och övertar därmed ansvaret efter sin far.

1999

Det polska dotterbolaget Aereco Wentylacja Sp. Z o.o. etablears i Warszawa.

Aereco erhåller guldmedalj vid International Fair of Poznan (Polen) för Aerecos fuktstyrda ventilationssystem.

Aereco implementerar ny logotyp.

Det ungerska dotterbolaget Aereco Legtechnika etableras i Budapest.

Aereco öppnar representationskontor i Tokyo, Japan.

Aereco öppnar representationskontor i Moskva, Ryssland.

2000

Utbyggnad av huvudkontoret (Marne La Vallée, utanför Paris, Frankrike).

Bolaget ACTHYS skapas för distribution av självdragssystem i Frankrike.

2003

Lansering av MDA frånluftsdon. Em innovativ produkt som styrs av rörelse-, CO2– eller närvarosensor.

Lansering av lågtrycksfläkten VBP. Ett helt nytt koncept för fläktförstärkt självdrag (hybridfläkt).

2004

Aereco öppnar representationskontor i Peking, Kina.

2005

Det rumänska dotterbolaget Aereco Ventilatie etableras i Bukarest.

2008

Det irländska dotterbolaget Aereco Limited etableras i Little Island, County Cork.

2010

Det kinesiska dotterbolaget etableras i Peking

2011

Nya frånluftsdon, för F-system, med integrerade CO2– respektive VOC-sensorer introduceras.

Det tyska bolaget ZLT som bl.a. producerar frånluftsaggregat, förvärvas och integreras i Aerecogruppen.

2012

Frånluftsaggregaten VCZ and VTZ introduceras.

Lansering av G2H. Ett behovsstyrt frånluftsdon för självdragssystem (S-system) och fläktförstärkt självdrag (FFS-system).

2013

Lansering av DXR. Det första FTX-systemet för bostäder där luftflödet justeras automatisk utifrån respektive rums specifika behov vid varje tillfälle.

2014

Aereco lanserar sin nya grafiska identitet med bland annat en ny logotyp.

30-årsjubileum och invigningen av det nya huvudkontoret (inklusive nytt lager och ny fabrik).

2016

EAH2 lanseras. En ny, platt spaltventil för bland annat rulljalusier

2017

Det svenska dotterbolaget Aereco Ventilation AB etableras med kontor och lager i Malmö.

2022

Aereco-koncernen förvärvas av vår sedan begynnelsen största kund – franska Aldes Group.

2023

Aereco SAS (vårt franska moderbolag) har beslutat lägga ner det svenska dotterbolaget Aereco Ventilation AB.
Fr.o.m. 2023-05-01 kommer därför all försäljning av Aereco-produkter ske via vår koncernsyster Exhausto AB.