1. Hem
  2. Legalt

Ansvarig utgivare

Mikael Ståhlfors

Aereco Ventilation AB
Lockarpsvägen 8
SE-213 76 Malmö
Sverige

tel : +46 (0)40-626 66 60
fax : +46 (0)40-685 45 55
e-post: info@aereco.se

Organisationsnummer: 559106-9009

S.A. med aktekapital om 400 000 € – RCS Meaux B 327 985 230

 

Utveckling och drift av hemsidan

Ylly
13 rue des Arquebusiers
F-75003 Paris
Frankrike
Tel : +33 1 83 62 36 27
Hemsida: www.ylly.fr

 

Webhosting

Den här hemsidan är hostad av Online SAS.

Online SAS – BP 438 – 75366 Paris CEDEX 08 – FRANCE. RCS Paris B 433 115 904

 

Copyright

Alla delar av denna webbplats (texter, grafik, logotyper, ljud, fotografier, animationer) är Aereco S.A.:s egendom, med undantag för vissa fotografier som ägs av Fotolia eller Gettyimages.

De delar som tillhör Aereco SA, inklusive dess layout samt tillhörande kodning är Aereco SA: s exklusiva egendom. All reproduktion och / eller representation, helt eller delvis, i något medium, nuvarande eller framtida, är förbjudet, med undantag för de med skriftliga medgivande. Brott mott detta förbud utgör en förfalskning som kan innebära civilrättslig eller straffrättslig skyldighet för den som gör sig skyldig till det.

Informationen på denna webbplats är inte juridiskt bindande och kan ändras utan föregående meddelande.

 

Externa Länkar

Webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbplatser som hanteras av tredje part. Aereco S.A. kan inte hållas ansvarig för dessa webbplatser eller påta sig något ansvar för deras villkor för tillträde, deras innehåll, publicitetsmaterial och föreslagna tjänster. Följaktligen kan Aereco S.A. inte hållas ansvarig i händelse av tvister som uppstått mellan dessa webbplatser och deras användare.

 

Immateriell äganderätt

Aereconamnet och dess logotype är ett varumärke för Aereco S.A.