1. Hem
  2. Legalt

Ansvarig utgivare

Pierre Lopez

c/o Baker Tilly
Nordenskiöldsgatan 11A
211 19 Malmö
Sverige

tel : +33 1 60 06 26 63

Organisationsnummer: 559106-9009

Moderbolag: Aereco S.A.S i Frankrike med aktekapital om 400 000 € – RCS Meaux B 327 985 230

 

Utveckling och drift av hemsidan

Ylly
11 rue Maurice Grandcoing
94200 Ivry Sur Seine
Frankrike
Tel : +33 1 83 62 36 27
Hemsida: www.ylly.fr

 

Webhosting

Den här hemsidan är hostad av Online SAS.

Online SAS – BP 438 – 75366 Paris CEDEX 08 – FRANCE. RCS Paris B 433 115 904

 

Copyright

Alla delar av denna webbplats (texter, grafik, logotyper, ljud, fotografier, animationer) är Aereco Ventilation AB:s eller Aereco S.A.:s egendom (i nedanstående text fortsättningsvis benämnda “Bolagen”), med undantag för vissa fotografier som ägs av Fotolia eller Gettyimages.

De delar som tillhör Bolagen, inklusive dess layout samt tillhörande kodning är Bolagens exklusiva egendom. All reproduktion och / eller representation, helt eller delvis, i något medium, nuvarande eller framtida, är förbjudet, med undantag för de med skriftliga medgivande. Brott mot detta förbud utgör en förfalskning som kan innebära civilrättslig eller straffrättslig skyldighet för den som gör sig skyldig till det.

Informationen på denna webbplats är inte juridiskt bindande och kan ändras utan föregående meddelande.

 

Externa Länkar

Webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbplatser som hanteras av tredje part. Bolagen kan inte hållas ansvariga för dessa webbplatser eller påta sig något ansvar för deras villkor för tillträde, deras innehåll, publicitetsmaterial och föreslagna tjänster. Följaktligen kan Bolagen inte hållas ansvariga i händelse av tvister som uppstått mellan dessa webbplatser och deras användare.

 

Immateriell äganderätt

Namnet Aereco och dess logotype är ett varumärke ägt av Aereco S.A.S