1. Hem
  2. Ventilation

Behovsstyrd ventilation – rätt mängd frisk luft när och där du behöver det

 

Bra luftkvalitet är en avgörande faktor när det gäller komfort såväl hemma som på jobbet, men dagens byggregler kräver dessutom att vi ska minska energianvändningen. Det är därför ett klokt drag att välja ett ventilationssystem som anpassar sig till de specifika behoven i den aktuella bostaden eller kontoret – behovsstyrd ventilation!

Bra inomhusluft

Ett ventilationssystems viktigaste uppgift är att säkerställa god inomhusluftkvalitet genom att byta ut förbrukad luft med frisk utomhusluft.

Även om inomhusluften ofta är förorenad av emissioner från exempelvis människor, olika inomhusaktiviteter (t.ex. tvätt, städning, matlagning), byggmaterial och möbler, så spelar luftfuktighet en anmärkningsvärd och specifik roll i bostadssammanhang. Ett effektivt ventilationssystem är ett mycket bra sätt att få kontroll på detta!

Ventilera för att uppnå dagens energikrav – men ventilera rätt!

Tack vare nuvarande regelverk så är nyare, moderna byggnader synnerligen välisolerade och täta medan äldre byggnader oftast är överventilerade genom läckande fönster, dörrar och otätheter i själva huskroppen. Stora krav ställs därmed på ventilationssystemet i nyare byggnader.

Frisk luft måste tas in genom kontrollerade öppningar i de s.k. torra rummen, och likaledes skall den förbrukade luften transporteras ut på motsvarande sätt från våtrummen. Om detta inte fungerar kommer en dålig inomhusmiljö uppstå och skador på byggnaden blir ofta en konsekvens utöver den för människan olämpliga inomhusluften. Detta till trots så ska vi inte överdriva ventilationen i våra nybyggda hus. All form av ventilation innebär energiförluster på ett eller annat sätt.

Rätt mängd frisk luft när och där du behöver det är Aerecos motto, och det bidrar till en mycket väl fungerande och energieffektiv ventilationslösning!

Ventilera för att spara!

Nuförtiden kan den huvudsakliga energibesparingen (gällande uppvärmningskostnader) i ett hus göras genom ventilationen. Om energiförlusterna för ventilation i genomsnitt representerar 20-25% i äldre, dåligt isolerade bostäder så kan den motsvara upp emot 50% av värmeförlusterna i ett modernt, mycket lufttätt, väl isolerat hus.

Läs mer om ventilation och besparingar här 

De olika ventilationssystemen

Att välja rätt ventilationssystem är avgörande. Valet av teknologi är beroende av målsättningen men ännu mer beroende av förutsättningarna och miljön. Det är inte minst viktigt vid renoveringar då systemet måste anpassas utifrån befintliga förutsättningar och arkitektur. 

Här hittar du de olika ventilationssystemen