1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Mekanisk frånluftsventilation – F-system – centraliserad lösning

Centraliserad lösning för lägenheter i flerfamiljshus – Hög prestanda och ett prisvärt alternativ

 

Aerecos behovsstyrda, mekaniska frånluftssystem (F-system) är vanligast i bostadshus, men kan också installeras i kontors- eller skolbyggnader. Systemet kombinerar låg energianvändning och bra inomhusluftkvalité genom en mycket prisvärd lösning. Den är enkel att installera vid både nybyggnation och renovering.
Den är Aerecos mest populära lösning till både bostadsrättsföreningar och privata ägare. Genom att använda fuktstyrda tillufts- och/eller spaltventiler i torra rum och fukt- och/eller närvarostyrda frånluftsdon i våtrum får vi en lösning som är både enkel och kostnadseffektiv. Detta system kan användas antingen i flerfamiljshus med en gemensam, centraliserad fläkt, eller individuellt, med en fläkt per bostad (flerfamiljshus eller villa).

F-system – Centraliserad lösning för lägenheter

I en byggnad med centraliserad frånluftsventilation, sugs luften ut med hjälp av en fläkt som är monterad på taket eller i till exempel ett fläktrum på vinden. Vid behovsstyrd frånluftsventilation sugs luften ut genom frånluftsdon (2) i våtutrymmen. De fuktstyrda tilluftsdonen/spaltventilerna (1) i vardagsrummen tillser att behovet av friskluft tillgodoses. Frånluftsfläkten (3) suger ut luft från frånluftsdonen beroende på behovet i respektive lägenhet.

Mekanisk frånluftsventilation: hantering av luftkvaliteten inomhus

Aerecos frånluftssystem har utformats för att optimera inomhusluftkvaliteten genom sina smarta tilluftsdon, spaltventiler och frånluftsdon som automatiskt justerar utifrån behovet. Under till exempel natten ökar luftfuktigheten som genereras av personerna i sovrummen och tilluftsdonen justerar sig därvid och ökar tilluftsflödet. Under dagen detekteras fukt som genereras av till exempel en dusch och sugs därmed ut genom frånluftsdonen som justerat sig efter behovet. Dessa automatiska anpassningar av luftflödena skapar därmed god luftkvalitet inomhus!

Energibesparing genom mindre värmeförluster såväl som minskad elanvändning

Tack vare Aerecos mekaniska frånluftsventilation som anpassar luftflödena utifrån behov, får vi rätt mängd frisk luft när och där det behövs. När bostaden är tom kommer luftflödena automatiskt minska tack vare att luftfuktigheten sjunker. Detta ger minskad energianvändning under de kalla månaderna. Även fläkten kan gå ner i sin energianvändning. Du spar energi på båda ställena så att säga!
Beroende på förutsättningarna, så kan vi påvisa besparingar mellan 25-50% jämfört ett system med konstanta flöden. Till det skall läggas minskad elförbrukning för fläktarna.

Ett fantastiskt förhållande mellan kostnad och prestanda!

En av orsakerna till att Aerecos MEV system har blivit så populärt är dess fantastiska förhållande mellan kostnad och prestanda. Till en bråkdel av kostanden för en “high-tech-lösning” till bostäder så är vår lösning det rätta valet för någon som vill ha hög effektivitetvid drift och enkel installation.
En studie genomförd av Fraunhofer Institute IBP (Tyskland) har visat att effektiviteten i Aerecos mekaniska frånluftssystem faktiskt ligger mycket nära aggregat med värmeåtervinning (FTX-system) både vad gäller kvaliteten på inomhusluften och energieffektivitet.

Idealisk lösning för renovering och prestandahöjning av ett befintligt F-system

Aerecos system kräver inga specialanpassningar. Det använder samma kanalisation och håller samma dimensioner gällande tillufts- och frånluftsdon. Det gör att implementeringen av vårt system blir både enkelt och kostnadseffektivt. Det krävs inte heller någon kabeldragning eller elinstallation då våra fuktsensorer är helt mekaniska. Det som däremot skall beaktas är att fläkten skall vara tryckstyrd (konstant tryck) såklart rekommenderar vi en i vårt sortiment.
Sedan är det enkelt då systemet automatiskt justerar luftflödena!