1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning – FTX-system

Behovsstyrd ventilation – även som FTX-system

 

Bostaden skall vara en lugn och trygg plats för bland annat avkoppling, därför har Aerecos mekaniska från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) till uppgift att förse de boende med frisk luft genom att använda sig av en behovsstyrd lösning som baseras på de boendes beteende, rum för rum. Filter renar dessutom den inkommande utomhusluften från bland annat småpartiklar, bakterier, pollen, sporer och mögel. FTX-systemet reducerar allergirisken och ökar de boendes välbehag – året runt!

 

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) – individuell luftbehandling för hus och lägenheter

 

Heat recovery ventilation – MVHR

Vi kallar våra FTX-system för DX . Dessa består av en värmeväxlarenhet (antingen DXA enhet eller DXR-enhet (1)) som är ihopkopplade med frånlufts- och tilluftskanaler. Motströmsvärmeväxlaren som är integrerad i enheten säkerställer återvinningen och överför nästan all energi från frånluften till tilluften och minimerar därmed den tillförda energi som krävs för att värma upp den nya luften utifrån.

Luftflödena kontrolleras automatiskt utifrån behovet i respektive rum (behovsstyrd ventilation rum för rum): Utomhusluft filtreras och levereras (3) till sovrummen och till vardagsrummet. Använd luft transporteras (6) från köket, badrummet och toaletten.

Tilluftsdonen styrs av en eller flera sensorer (5) beroende på vilket DX-system som är installerat. Dessa anpassar luftflödena till de olika rummen utifrån CO2(koldioxid)-nivå eller genom närvarodetektion.

På frånluftssidan använder vi vårt BXC-don vilket automatiskt anpassar luftflödet utifrån olika faktorer, beroende på vilka sensorer som används t.ex luftfuktighet (används i kök, badrum och toalett) eller närvarosensor (används ofta i toalett). Andra versioner som även finns är för tryckknapp, fjärrkontroll, CO2 eller VOC (lättflyktiga organiska gaser).

Värmeåtervinningsenheten mäter kontinuerligt både till- och frånluftsflödena. Luftflödena balanseras hela tiden tack vare ett kompensationsspjäll (8) och ett kompensationsdon (7) på frånluftssidan. Detta don kan placeras i badrummet eller köket. Ytterligare ett kompensationsspjäll, vilket endast finns på Excellence-versionen, sitter integrerat i DX Hubben (2) och ger kompensation på tilluftssidan via ett kompensationsdon (4), som sätts i vardagsrummet eller hallen, vilket därmed balanserar systemet på ett optimalt sätt. Att använda dessa kompensationsdon är även ett effektivt sätt att kraftigt öka luftflödet. Resultatet är att man kan få ett mycket kraftigt överventilationsläge, även kallat “frikyla”.

Spjällen i DX-hubben (2) reagerar på den information som skickas av de elektroniska sensorerna i de aktuella rummen, och anpassar luftflödet i alla rum så att det ska uppnå rätt nivåer i sov- respektive vardagsrum. Enkelt förklarat: om det är människor i dessa utrymmen så reagerar sensorerna i respektive rum på mängden CO2 och/eller fysisk närvaro och förser systemet med information så att det kan anpassa sig efter rådande behov. På samma sätt kan man nå rätt frånluftsflödesnivåer i de ”smutsiga” utrymmena (kök, badrum, toalett osv.): passiva eller aktiva sensorer i frånluftsdonen anpassar spjället som styr luftflödet i dessa don.

Till- och frånluftsflöden mäts genom noggranna trycksensorer i värmeväxlarenheten. På detta sätt kan man effektivt, med hög precision och utan påverkan av igentäppta filter eller tryckfall i kanalerna, mäta luftflödena på såväl tillufts- som frånluftssidan. Energibesparing på högsta nivå!

FTX: inomhusluften håller perfekt temperatur

Den upplevda inomhustemperaturen är också en del av FTX-systemets centrala fokusområde. Tack vare värmeväxlarens höga effektivitet är skillnaden i temperatur mellan den varma frånluften och den ibland mycket kalla tilluften nästan inte märkbar. De som befinner sig i bostaden kommer därför inte uppleva något ”kalldrag”, och deras trivsel ökar.

En tyst och frisk fläkt av välmående

Även den akustiska trivseln för de boende garanteras: värmeväxlaren är producerad av material som reducerar oljud till ett minimum. Utöver det, så sker luftflödet genom ventilationskanaler istället för genom tilluftsdon ovanför fönstren vilket gör att även buller utifrån reduceras avsevärt med Aerecos FTX-system.

Energibesparingar på värmeförluster

Då de flesta önskar en lösning som sänker energianvändningen och minskar miljöpåverkan, så är Aerecos FTX-system helt rätt i tiden! Den återvinner energin från den varma frånluften och överför den till inkommande tilluft vilket gör att behovet av extra uppvärmning märkbart minskar.