1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Självdragsventilation – S-system

Aerecos självdragsventilation: smart användning av de termiska stigkrafterna, bättre utnyttjande av trycket

 

Aerecos Självdragsventilation (S-system) används främst i flerbostadshus där man önskar kontrollera flödena rum för rum. Aerecos S-system är en perfekt lösning för att uppgradera byggnader som tidigare arbetade med konventionellt självdrag, genom att bara byta ut tilluftsdon och frånluftsdon till våra smartare produkter. Genom att använda fuktstyrda tilluftsdon (i torra rum) och motsvarande frånluftsdon (i våtrum) ger detta system en mycket smart hantering av luftflödena i alla rum. De fuktstyrda frånluftsdonen balanserar också den termiska stigeffekten (skorstensverkan) varvid det balanserar trycket och luftflödena mellan husets olika våningar.
Detta system är speciellt framtaget för flerfamiljshus. Med sitt mycket låga behov av underhåll ger det därmed synnerligen låga driftskostnader. 

Individuell lösning för flerfamiljs- eller enfamiljsbostadshus

I både enfamiljs- och flerfamiljsbostadshus använder självdragsventilationen de naturliga krafterna (vind samt höjd- och temperaturskillnader) för att förnya luften i bostaden. Dessa krafter skapar ett undertryck i ventilationskanalen som i sin tur startar luftcirkulationen i bostaden och för sedan ut luften genom ventilationskanalen. Luften transporteras ut genom frånluftsdon i våtrummen och frisk utomhusluft tas in genom tilluftsdon i t.ex. sovrum och vardagsrum. Beroende på de naturliga krafternas (vind samt höjd- och temperaturskillnader) variation över årstiderna kan självdraget vara synnerligen slumpmässig. Det är därför nödvändigt att kontrollera det. Det fuktstyrda systemet, som beroende på rummets luftfuktighet ökar eller minskar flödet, är en väldigt bra lösning för detta problem då det automatiskt kompenserar för de variationer i luftflöde som varierande temperaturskillnader skapar, särskilt på vintern. Förutom dess energibesparande egenskaper (ingen frånluftsfläkt) är de främsta egenskaperna i detta system: tyst (låga lufthastigheter skapar inget oljud) samt enkelt och billigt underhåll. Trycket i självdragssystemet är mellan 5 och 15Pa (vid donen) beroende på byggnadens höjd och klimatförhållanden.

Hantera inomhusluften enkelt

Aerecos självdragssystem bygger på att optimera inomhusluften utifrån dess fuktighet. Våra smarta tilluftsdon och spaltventiler samt frånluftsdon är alla försedda med ett membran som agerar på luftfuktigheten i det aktuella rummet. Exempelvis så genererar människan en massa fukta medan hon sover, varvid tilluftsdonet där då öppnar för att släppa in frisk luft utifrån. På samma sätt detekterar frånluftdonet i badrummet hög fuktkvot när du duschar på morgonen och öppnar då spjället för att ventilera ut denna höga luftfuktighet. Enkelt, smidigt och naturligt…

Spara energi genom att inte värma luft i onödan

Vårt smarta sätt att hantera luftflödena på gör att vi inte ventilerar i onödan. Beroende på aktiviteten vid varje tillfälle i varje enskilt rum så anpassas luftflödena utifrån detta. Detta betyder att när få eller inga personer befinner sig i bostaden så minskar luftflödet och därmed behovet av att under de kallare årstiderna värma upp den kalla utomhusluften. Smart och enkelt!

Ideal för mindre renovering och standardhöjning av befintlig självdragsanläggning

Aerecos S-system ger en synnerligen enkelt och billig lösning för att förbättra den befintliga byggnadens standardlösning.
Bara byt ut de befintliga spaltventilerna / tilluftsdonen och frånluftsdonen mot våra fuktstyrda diton!
Ingen kabeldragning, ingen elektricitet; vår patenterade fuktsensor är helt mekanisk. Du behöver inte balansera ventilationskanalerna eller justera in någonting, systemet anpassar automatiskt flödena!

Ytterst lite underhåll

Då självdragssystemet inte har någon fläkt eller liknande, kräver det väldigt lite underhåll. Det enda som man bör göra är att årligen borsta / torka av tillufts- och frånluftsdonen. Enkelt, snabbt och låga kostnader!