1. Hem
 2. Aereco
 3. SiS-standarder inom ventilation – EU:s regelverk

Regelverk i Europa

 

SiS-STANDARDER RELATERADE TILL VENTILERING AV BYGGNADER

Uträkningen av ventilationssystemets påverkan på energiprestanda i byggnader är i huvudsak relaterad till följande standarder:

 • SS-EN ISO 13790: Byggnaders energiprestanda – Beräkning av energianvändning för uppvärmning och kylning
 • SS-EN 15251: Indata för konstruktion och bestämning av energiprestanda i byggnader, avseende inomhusmiljö gällande luftkvalitet, termiskt klimat, ljus och buller
 • SS-EN 13779: Luftbehandling – Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem
 • SS-EN 15241: Luftbehandling – Beräkningsmetoder för energiförluster, orsakade av ventilation och infiltration, hos kommersiella fastigheter
 • SS-EN 15242: Luftbehandling Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive infiltration

Först beräknas energibehovet för ventilation av SS-EN ISO 13790 eftersom en byggnads karaktär påverkar inomhusmiljön (ventilationsnivåer från SS-EN 15215 eller infiltrationsnivåer från SS-EN 15242).

I SS-EN 15242 beräknas luftflödet både för mekanisk, hybrid och självdragsventilation. Beräkningen för mekaniska system baseras på bestämmelser för luftflöde i SS-EN 15251/SS-EN 13799. Värdena har korrigerats för att ta hänsyn till faktorer så som: placering av don (inomhus/utomhus), strömbrytare, ventilationens effektivitet, produkternas design, luftflödet vid eventuella läckor i rören, i donen och under luftcirkuleringen. För självdrags- och hybridsystem är syftet med uträkningen att mäta luftflödet med hänsyn till utomhus- och inomhusfaktorer.

The values are corrected to take into account factors like: position of the air handling unit (indoor or outdoor), the switching on-off, ventilation effectiveness, accuracy of the system design, air flow through duct leakages, air leakages of the air handling unit and air recirculation, if any. For passive and hybrid duct ventilation the aim of the calculation is to calculate the air flow in the system taking into account the outdoor and the indoor conditions. The method provides the relationship between the air velocity in the duct and the pressure loss through the cowl which depend on the outside weather conditions taking into account, wind air velocity outside the building, pressure loss coefficient of the cowl, roof angle and the position of the cowl.

The energy need for a ventilation system can then be calculated according to EN15241 taking into account energy needs for fans, pre-heating, pre-cooling, efficiency of heat exchangers, humidification, dehumidification and energy losses in ducts.

An important issue is the boundary between EN13790 and EN 15241 to avoid calculation the effect of the same measure twice (heat recovery). Specific design guidelines and requirements to ventilation systems are listed in EN13799. The guidance for design given in this standard and its annexes are mainly applicable to mechanical supply and exhaust ventilation systems, and the mechanical part of hybrid ventilation systems.

CEN STANDARDS RELATED TO TESTING OF VENTILATION COMPONENTS
In complement to these standards, the EN 13141 defines test methods for ventilation components:

 • EN 13141-1 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 1 : externally and internally mounted air transfer devices
 • EN 13141-2 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 2 : exhaust and supply air vent devices
 • EN 13141-3 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 3 : range hoods for residential use
 • EN 13141-4 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 4 : fans used in residential ventilation systems
 • EN 13141-6 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 6 : exhaust ventilation system packages used in a single dwelling
 • EN 13141-7 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 7 : performance testing of mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical exhaust ventilation systems intended for single family dwellings
 • EN 13141-9 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 9: Humidity controlled external air inlet
 • EN 13141-10 – Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 10: Humidity controlled exhaust air vent.