1. Hem
  2. Ventilation
  3. Olika sätt att aktivera och styra luftflödena

Innovativ teknologi: Smarta sensorer

 

Aerecos olika ventilationsprodukter inkluderar smarta sensorer som styr luftflödena utifrån de aktuella behoven. Olika sensorer i de olika produkterna används utifrån typ av byggnad, verksamhet rumstyp och typ av luftförorening.

Huvudsakliga metoder för att styra Aereco system:

Fuktstyrt luftflöde

Princip: Luftflödet styrs utifrån den relativa luftfuktigheten i det aktuella rummet.

 

Vår uppfinning, den fuktkänsliga sensorn!
Sensorn är baserad på ett antal polyamidband (en sorts tyg). Härvid använder vi oss av den fysisk egenskapen hos materialet att det blir längre när det är fuktigt och kortare när det är torrt. Fukten i det här fallet är den relativa luftfuktigheten i det aktuella rummet som vi mäter. Denna lilla men ändock förändring i längd, använder vi sedan för att kunna öppna eller stänga en eller flera ”slutare” (spjäll) i våra till- respektive frånluftsdon. Ju högre luftfuktighet i rummet, desto mer öppnas spjällen. Sensorn är isolerad från det inkommande luftflödet och mäter som sagt endast den relativa luftfuktigheten i själva rummet. Sensorn förekommer i våra spaltventiler, tilluftsdon och frånluftsdon och är tillämpliga i alla typer av rum där luftfuktigheten avspeglas i nivån av luftföroreningar (t.ex. vardagsrum, sovrum, badrum, tvättstuga mm).

Luftflödet styrs med en närvarodetektor 

Princip: När närvarodetektorn (PIR) automatiskt detekterar någon person närvarande ökar luftflödet i rummet.

 

Vår närvarosensor känner automatiskt av just en eller flera personers närvaro och aktiverar därmed forcerat flöde på frånluftsdonet. Denna lösning används ofta i t.ex. toaletter där fuktnivån inte nämnvärt förändras för att man utför sina behov. På så sätt forcerar vi flödet när det behövs och sparar sedan energi när behov inte längre föreligger. Närvarodetektorn består av en PIR (passive infrared sensor) eller för att vara väldigt teknisk: en pyroelektrisk sensor som detekterar infraröd strålning fokuserad av en Fresnel-lins, med ett 4-metersintervall och en 100 ° detekteringsvinkel.

Luftflödet aktiveras manuellt med tryckknapp eller med en fjärrkontroll 

Princip: Donet styrs helt manuellt (öppet / stängt) utifrån den boendes godtycke.

 

Där den relativa luftfuktigheten inte alltid kan användas som en indikator på hög luftförorening (t.ex. i kök och toaletter) kan de boende manuellt aktivera forcerat luftflöde. Detta för att snabbt kunna få bort t.ex. oönskade odörer. Detta forcerade läge kan aktiveras med en återfjädrande tryckknapp, genom att dra i ett snöre eller via en fjärrkontroll (beroende på vilken version av produkten som valts). Dessa frånluftsdon kan även fås i kombination med vår fuktsensor.

Luftflödet styrs av en CO2- eller VOC-sensor  

Princip: Luftflödes justeras automatiskt utifrån CO2- eller VOC-nivån i det aktuella rummet.

 

Båda sensorerna fungerar på samma sätt: öppningströskeln väljs vid installationen. När nivån på CO2 (eller VOC beroende på vilken produkt som är aktuell) är under angiven nivå, är luftflödet ”normalt” (förinställt). När nivån CO2 (alternativt VOC) överstiger tröskelvärdet, öppnas frånluftsdonet det maximala luftflödet. Donet förblir maximalt öppet så länge föroreningsnivån överskrider det förinställda tröskelvärdet.