1. Hem
  2. Ventilation
  3. De olika ventilationssystemen
  4. Mekanisk frånluftsventilation – F-system – decentraliserad lösning

 

Decentraliserad lösning för lägenhet eller villa
Hög prestanda till en låg kostnad

 

Då Aerecos decentraliserade lösning för F-system, verkligen levererar vad den lovar, så är den en av de mest populära oavsett bostadstyp.
Med sina behovsstyrda don, såväl på tilluftssidan (torra utrymmen) som på frånluftssidan (våtrum och liknande), ger det rätt mängd frisk luft när och där det behövs – dygnet runt, året om.

Detta system kombinerar energieffektivitet och utmärkt inomhusluftkvalitet i en riktigt kostnadseffektiv lösning. Den är enkel att installera i såväl nybyggnation som renovering.
Detta system, kan som namnet antyder, användas med ett fläktaggregat per lägenhet (i flerfamiljshus) men även med ett centralt aggregat i en kollektiv lösning (flerfamiljshus).

Individuell lösning för lägenhet eller villa

I ett decentraliserat F-system, är fläktaggregatet placerat inom själva lägenheten. Denna lösning kan utföras i såväl friliggande hus som flerbostadshus. Genom att placera fläkten i själva bostaden så uppnår man fördelen att den blir väldigt lättillgänglig för kontroll och underhåll.

Precis som med F-system med centraliserad lösning, förnyas luften i lägenheten genom att en fläkt (3) suger ut den förbrukade luften. Med våra behovsstyrda frånluftsdon (fuktstyrda) så avgörs luftflödet i hela lägenheten beroende på hur fuktig inomhusluften som passerar genom frånluftsdonen (2) i våtrummen är. Fuktstyrda tilluftsdon (spaltventiler eller väggdon) (1) kommer sedan kanalisera den friska luften utifrån in i lägenheten utifrån behovet i respektive rum (torra utrymmen).
På detta sätt kommer varje rum få den mängd ny, frisk luft som behövs utifrån lägenhetens totala behov. Rätt mängd frisk luft när och där den behövs!

Mekaniskt frånluftsventilation: Kontroll över inomhusluftkvaliteten!

Aerecos frånluftssystem har utformats för att optimera inomhusluftkvaliteten genom sina smarta tilluftsdon, spaltventiler och frånluftsdon som automatiskt justerar utifrån behovet. Under till exempel natten ökar luftfuktigheten som genereras av personerna i sovrummen och tilluftsdonen justerar sig därvid och ökar tilluftsflödet. Under dagen detekteras fukt som genereras av till exempel en dusch och sugs därmed ut genom frånluftsdonen som justerat sig efter behovet. Dessa automatiska anpassningar av luftflödena skapar därmed god luftkvalitet inomhus!

Energibesparing genom mindre värmeförluster såväl som minskad elanvändning

Tack vare Aerecos mekaniska frånluftsventilation som anpassar luftflödena utifrån behov, får vi rätt mängd frisk luft när och där det behövs. När bostaden är tom kommer luftflödena automatiskt minska tack vare att luftfuktigheten sjunker. Detta ger minskad energianvändning under de kalla månaderna. Även fläkten kan gå ner i sin energianvändning. Du spar energi på båda ställena så att säga!
Beroende på förutsättningarna, så kan vi påvisa besparingar mellan 25-50% jämfört ett system med konstanta flöden. Till det skall läggas minskad elförbrukning för fläktarna.

 

Ett fantastiskt förhållande mellan kostnad och prestanda!

En av orsakerna till att Aerecos MEV system har blivit så populärt är dess fantastiska förhållande mellan kostnad och prestanda. Till en bråkdel av kostnanden för en “high-tech-lösning” till bostäder så är vår lösning det rätta valet för någon som vill ha hög effektivitetvid drift och enkel installation.
En studie genomförd av Fraunhofer Institute IBP (Tyskland) har visat att effektiviteten i Aerecos mekaniska frånluftssystem faktiskt ligger mycket nära aggregat med värmeåtervinning (FTX-system) både vad gäller kvaliteten på inomhusluften och energieffektivitet.

Idealisk lösning för renovering och prestandahöjning av ett befintligt F-system

Aerecos system kräver inga specialanpassningar. Det använder samma kanalisation och håller samma dimensioner gällande tillufts- och frånluftsdon. Det gör att implementeringen av vårt system blir både enkelt och kostnadseffektivt. Det krävs inte heller någon kabeldragning eller elinstallation då våra fuktsensorer är helt mekaniska. Det som däremot skall beaktas är att fläkten skall vara tryckstyrd (konstant tryck) såklart rekommenderar vi en i vårt sortiment.
Sedan är det enkelt då systemet automatiskt justerar luftflödena!