1. Hem
  2. Ventilation
  3. Fuktstyrd ventilation

1984 uppfann Aereco ett fuktstyrt ventilationssystem där luftflödet automatiskt justeras utifrån rummets luftfuktighet, helt utan elektricitet. Aerecos uppfinning ses fortfarande idag som ett stort tekniskt genombrott inom behovsstyrd ventilation.

Så fungerar fuktstyrd ventilation

Aerecos fuktstyrda ventilationssystem bygger på principen att modulera tvärsnittsarean och därmed luftflödet för såväl tilluftsdon som frånluftsdon. Härvid används den geniala, fuktkänsliga sensorn som manövrerar slutarna i donen – helt utan elektricitet!

En exakt och pålitlig sensor

Det välkända, fysiska fenomenet att vissa material, i det här fallet polyamidband, förlängs när luftfuktigheten ökar och förkortas när luftfuktigheten är lägre, ligger som grund för hur våra fuktstyrda don manövreras.

När luftfuktigheten ändras aktiverar de 8 eller 16 polyamidbanden i sensorn en eller flera slutare, vilket i sin tur bestämmer mängden luft som kan passera. Ju högre luftfuktighet i det aktuella rummet, desto mer är slutarna öppna. Sensorn är isolerad från inkommande luftflöde och mäter därför endast fuktigheten i inomhusluften
Tack vare en värmekorrigering som vi använder i sensorn, regleras slutarens öppning oberoende av de yttre klimatförhållandena, även när den absoluta fuktigheten är låg, som på vintern.

Fukt – ett tydligt tecken på bostadens ventilationsbehov

Fukt är ett tydligt tecken på bostadens ventilationsbehov. Fukt kan skapas av en mängd olika aktiviteter i hemmet såsom matlagning, dusch, tvätt och torkning av kläder, m.m. Dessutom avger människan ständigt fukt genom andning och svettning. Det är våra levnadsvanor som styr ventilationsbehovet. I ett relativt lufttätt hem, utan ett korrekt utformat ventilationssystem, är inomhusklimatet ofta dåligt. Kondens är en tydlig varningssignal och uppstår då ventilationen är dålig. Imma kondenserar på kalla byggnadsdelar och främjar tillväxten av mögel. Fukten skadar inte bara bostaden – den är också en hälsorisk*. Detta då fuktiga miljöer är utmärkt för en viss sorts kvalster som är starkt allergi- och astmaframkallande.

Fuktstyrd ventilation reglerar luftflödet baserat på luftfuktigheten i rummet och löser därmed problem med imma och kondens på ett effektivt sätt.

*Vatten i vätskeform eller ånga är den främsta orsaken till skador på byggnader. Relativ luftfuktighet mellan 40% och 60% är avgörande för att människans andningsorgan ska fungera korrekt, medan högre luftfuktighet däremot har visat sig skadlig för både människor och byggnader.

Luftfuktighetsstyrning A och luftfuktighetsstyrning B, vad är skillnaden?

Den fuktstyrda MEV, som går under olika namn, kan komma i två former som kallas A eller B.

Den fuktstyrda MEV A har självjusterande tilluftsdon i torra rum som är sammankopplade med fuktstyrda frånluftsdon i våta rum.

Den fuktstyrda MEV B erbjuder å andra sidan fuktstyrda tilluftsdon som alltid är sammankopplade med fuktstyrda frånluftsdon.

Notera att i båda systemen tillhandahåller fuktstyrda frånluftsdon ytterligare aktiveringslägen för toppflöde såsom dragsnöre eller närvaro.

Med sina intelligenta tilluftsdon är den fuktstyrda MEV B effektivare än den fuktstyrda MEV A.