1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. Nödvändigheten av ventilation

Några nya roller för ventilation

 

Hårdare krav på byggnaders energianvändning och den nya medvetenheten kring inomhusluftens kvalitet bidrar till ventilationens förnyade roll. Förbättrad isolering och bättre tätade hus minskar det naturliga tillflödet av frisk luft genom springor och otätheter som fanns i äldre byggnader och då bidrog till förnyelsen av inomhusluften. Vidare har behovet av att spara energi och pengar bidragit till en ökad kontroll av var energianvändningen sker och där ses ventilationssystemen som en del där stora vinster finns att hämta.

De flesta byggnadsdelar och produkter i huset som direkt eller indirekt påverkar energianvändningen i en byggnad (exempelvis fönster, dörrar, isolering, värmepanna m.m.) har under de senaste årtionden genomgått avsevärda förbättringar som minskat energianvändningen. Därför är det idag i första hand genom förbättrade ventilationssystem som vi kan fortsätta minska vår energianvändning. Om energibesparingen representerar ca 20-25% av uppvärmningskostnaderna för oisolerade eller mindre isolerade byggnader, så kan motsvarande siffra för välisolerade och täta hus vara 50% besparing av uppvärmningskostnaderna. Av denna anledningen är det av stor vikt att installera ett effektivt ventilationssystem som kombinerar minskad energianvändning med förbättrad inomhusluft. Myndigheter blir mer och mer medvetna om ventilationens roll och påverkan, eftersom de flesta europeiska länders regelverk kräver ventilationssystem i byggnader, och tar ansvar för dess energianvändning.

Bland de olika systemen så är det ett system som effektivt kombinerar bra inomhusluftkvalitet med låg energianvändning: Behovsstyrd ventilation!

 

Ventilation genom att öppna ett fönster : ett omodernt beteende och en dyrbar ovana

Förr i tiden var det ett alternativ att öppna fönstret för att förbättra och förnya inomhusluften. Idag kräver lagstiftningen oftast att man använder ett modernt ventilationssystem för att fylla den funktionen. Äldre ventilationssystem kan dessvärre inte möta dagens krav på minskad energianvändning. Idag kan den boende varken själv avgöra mängden luft som behöver förnyas, var luften kommer in, eller den tid som behövs. Med ett ventilationssystem som bygger på att man öppnar ett fönster vid behov, är mängden frisk luft antingen för liten (för kort ventilationstid, eller så når den friska luften för få rum), eller för stor (vilket leder till att en stor mängd värme går förlorad, speciellt under de kallare månaderna). Här följer ett exempel på värmeförlust: när utomhustemperaturen är +5°C, inomhustemperaturen är +21°C, och att man öppnar fönstret i 10 minuter. Då förbrukas ca 1kWh i värme, vilket motsvarar ca 2,-kr i energikostnad.

Att öppna ett fönster i 10 min. VID +5°C = 2,-kr*

Ett anpassat och automatiskt ventilationssystem är enda vägen till garanterat bra inomhusluftkvalitet, och för att minska energianvändningen så pass att det verkligen begränsar värmeförlusten som hade uppstått om man öppnat fönstret för att få in ny luft. Speciellt under årets kallare månader.

* Baserat på en genomsnittlig elkostnad i Sverige 2018 (enligt konsumenternas Energimarknadsbyrå), med en inomhustemperatur på 21°C och under normala förhållanden.