Behovsstyrda FTX-aggregat för individuell lösning

  1. Hem
  2. Produkter
  3. Behovsstyrda FTX-aggregat för individuell lösning

Behovsstyrda FTX-aggregat för individuell lösning


DX EXCELLENCE

MVHR based on room-by-room regulation

Heat recovery enhanced by room-by-room demand-controlled ventilation 

DX SYSTEM - Ventilation double-flux avec récupération de chaleur - Page produits

DX SYSTEM

Individuell behandling av hus och lägenheter

Genom DX-systemet har ett helt nytt utbud av ventilation med värmeåtervinning utformats av Aereco för att erbjuda dig maximal flexibilitet i ditt val av ventilationslösning.

DX HUB Boîte de distribution active d'insufflation d'air - Page produits

DX HUB

Aktivera fördelningsboxen för lufttillförsel

Om enheterna som används för frånluft är desamma som de som används i Aerecos mekaniska frånluftsventilationssystem styrs luftflödet i DX SYSTEM Excellence av en specifik enhet: DX Hub-fördelningsboxen. Genom att använda upp till 5 eller 6 behovsstyrda spjäll som är anslutna till försörjningsenheter fördelar den luftflödet i varje rum enligt den information som mottagits av CO2- eller närvarosensorer i sovrum och i vardagsrummet. En extra ventil* finns integrerad för att säkerställa balansen mellan total från- och tilluft.

DXR - Double flux pour une installation en faux plafond - Produits

DXR

Värmeåtervinningsenhet för takinstallation

DXR är utformad för takinstallation i utrymmen som ska värmas och erbjuder en verkligt elegant lösning för byggnader med flera lägenheter där det tillgängliga utrymmet för system ofta är begränsat, t. ex. i renoveringsprojekt.