Sensorer

  1. Hem
  2. Produkter
  3. Sensorer

Sensorer


AirQ²

Intelligent sensor

AirQ² - en av marknadens bästa digitala sensorer för att kontrollera luften du andas in.

Détecteur de

S-PLT-M

Närvarosensor med ljussensor och temperaturgivare för Modbus kommunikation

En av de största utmaningarna som vi möter idag är avvägningen mellan komfort, säkerhet och energieffektivitet.
Genom att förse byggnader med den absolut bästa fastighetsautomationslösningen, oavsett om vi talar om bostäder eller lokaler, så skapar konstruktörerna de bästa förutsättningarna för de boende eller användarna att få bästa möjliga komfort inomhus.

S-CO2/T-M

CO2 och temperatursensor för Modbuskommunikation

Nuförtiden är byggnaderna nästan helt lufttäta, vilket medför en risk för dålig inomhusluftkvalitet om ventilationen inte är tillräcklig. Inomhusluftkvaliteten kan generellt bedömas bland annat genom att mäta koncentrationen av koldioxid, känd för att vara representativ för inomhusluftsförhållandena

S-VOC

VOC-sensor med digitala och analoga utgångar

Inomhusmiljöer innehåller olika gaser och mikroskopiska partiklar som kan påverka människors hälsa. S-VOC är utformad för att exakt och tillförlitligt bestämma nivån av flyktiga organiska föreningar (VOC), som vanligtvis förknippas med cigarettrök, matlagningsdoft och andra föroreningar:

S-CO2

CO2-sensor med digital och analog utgång

De flesta nya byggnader i I-länder är nästan lufttäta och medför risk för dålig inomhusluftkvalitet om god ventilation saknas. Inomhusluftkvaliteten kan generellt bedömas genom att mäta koncentrationen av koldioxid, vilket anses vara representativt för luftförhållandena inomhus. Aereco introducerar S-CO2, en effektiv sensor som är speciellt utformad för att noggrannt mäta CO2-koncentrationer inomhus. 

S-RH/T

Sensor för relativ luftfuktighet och temperatur med digital och analog utgång

S-RH/T är utformad för applikationer som behovsstyrd ventilation och luftkonditionering där exakta mätningar, långsiktig stabilitet och underhållsfri drift är absoluta måsten. Temperatur- och luftfuktighetsmätningarna är simultant tillgängliga för att optimera komfort och hälsa varhelst enheten är installerad (skolor, kontor, bostäder, labb, kök, etc).

S-SERIE

Sensorer för inomhusluftens kvalitet med digitala och analoga utgångar

Aereco introducerar sitt nya sortiment av sensorer som mäter koncentrationerna av CO2, VOC och luftfuktighet för att kontrollera byggnadernas värme och ventilationssystem. De tre sensorerna (S-CO2, S-VOC och S-RH / T) är färdigkalibrerade och kan enkelt integreras i ditt värme- ventilations- eller luftkonditioneringssystem för att garantera smart och enkel fastighetsskötsel.