SV
UPPTÄCK

Aereco behovsstyrd ventilation. Rätt mängd frisk luft när och där du behöver det

Aereco utvecklar innovativa ventilationslösningar för främst bostäder men även för kontor, förskolor mm. Vår teknologi grundar sig i variation av luftflödet utifrån behov. Med den här principen uppfyller Aereco byggnadens utmaningar vad gäller inomhusluftkvalitet och energieffektivitet. Aereco erbjuder flera produktlinjer som kan implementeras i olika system, från självdrag och hybridventilation till mekanisk frånluftsventilation med eller utan återvinning. Vår företagsgrupp, vars huvudkontor och fabrik ligger i utkanten av Paris i Frankrike, är närvarande i de flesta länder i Europa, Asien och USA. Vi är för närvarande åtta helägda dotterbolag samt ett brett nätverk av distributörer.

... + Mer information