Aereco Blue Jay – Fläktserie för F-system  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Aereco Blue Jay – Fläktserie för F-system
Nyheter -
2021/09/09


Sedan en tid erbjuder Aereco en ny serie energisnåla frånluftsfläktar – Blue jay
Blue jay är engelska för Blåskrika (en fågelsort) men namnet till trots så låter den inte mycket utan är snarare ganska tyst. Möjligen kan man tycka att vår fina Aereco-blå färg på fläktarnas “tak” är aningen skrikig 😉

Fläktarna är samtliga takfläktar, utrustade med energisnåla EC-motorer och har inbyggd tryckkontroll som standard för effektiv behovsstyrd ventilation.
De finns i tre olika utföranden, VCR, VTR och HAT och i flera olika storlekar, från ca 70 l/s till ca 970 l/s.