DÄRFÖR BEHÖVER VI VENTILATION – en okomplicerad film om ventilation

  1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. DÄRFÖR BEHÖVER VI VENTILATION – en okomplicerad film om ventilation

Grundläggande om ventilation #1 – därför behöver vi ventilation.

Filmen förklarar hur fukt, koldioxid & lättflyktiga, organiska gaser (VOC:s) påverkar vår inomhusmiljö, och vikten av att ha ett bra ventilationssystem. Den vänder sig till såväl folk i byggbranschen som privatpersoner.

 

Se även våra två andra filmer i Aereco:s serie “Grundläggande om ventilation”:

 

Se filmen här eller på vår YouTube-kanal!