1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. Mekanisk frånluftsventilation (F-system) och fuktstyrd mekanisk frånluftsventilation

Fuktstyrd mekanisk frånluftsventilation: En högpresterande lösning till en rimlig kostnad

Det fuktstyrda F-systemet från Aereco, vilket ibland kallas DCV från engelskans Demand Controlled Ventilation, är ett mekaniskt frånluftssystem där vi varierar luftflödena i de olika rummen beroende på varje rums behov vid varje tillfälle. Vanligtvis används detta i bostäder men förekommer även i skolor, förskolor, kontor och hotell men då i ett något modifierat utförande. Detta system kombinerar energieffektivitet och god inomhusluftkvalitet till en låg kostnad och kan implementeras i såväl nybyggnation som renovering.

Den är Aerecos mest populära lösning till såväl Almännyttan, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att använda fuktstyrda tillufts- och/eller spaltventiler i torra rum och fukt- och/eller närvarostyrda frånluftsdon i våtrum får vi en lösning som är både enkel och kostnadseffektiv. Detta system kan användas antingen i flerfamiljshus med en gemensam, centraliserad fläkt, eller individuellt, med en fläkt per bostad (flerfamiljshus eller villa).

 

Hur fungerar ett traditionellt F-system – en kort resumé

I ett traditionellt F-system har man en fläkt / fläktaggregat som arbetar med konstant flöde. Enkla ventiler / spaltventiler, eller liknande, som slarvigt uttryckt är “ett hål i väggen”. Härigenom kan luft fritt strömma in. Den förbrukade luften sugs ut genom så kallade kontrolldon (eller liknande) som är inställda på ett visst (konstant) luftflöde. Lösningen kommer därför statiskt ge ett visst flöde i varje rum oavsett vad som sker i bostaden, 24 timmar per dygn, 365 dagar per år = onödigt resursslöseri!

 

Hur fungerar fuktstyrd mekanisk ventilation?

När det gäller kollektiv behandling av ventilationen så har man ett gemensamt fläktaggregat (konstant tryck, variabelt flöde) på taket eller vinden som arbetar mot husets samtliga lägenheter. För individuell behandling (hus eller lägenheter) så finns en liknande fläkt för respektive lägenhet monterad på vinden eller inne i själva bostaden (beroende på var det finns tillgängligt utrymme) Inne i bostaden sugs den förbrukade luften (tack vare fläkten) ut genom fuktstyrda frånluftsdon som finns i våtrummen (till exempel kök, badrum och toalett). De fuktstyrda spaltventilernas (i fönsterna) och/eller tilluftsdonens (i vägg) roll är att släppa in den friska luften utifrån behovet i respektive ”torrt” rum (till exempel sovrum och vardagsrum) vid varje tillfälle. Rätt mängd frisk luft när och där det behövs!

 

Fuktstyrt F-system: optimal hantering av inomhusluften för hög luftkvalitet!

Aerecos fuktstyrda mekaniska frånluftsventilation (F-system) har utvecklats för att optimera inomhusluftkvaliteten. Tack vare vår enkla men smarta sensor känner våra tillufts- och frånluftsdon av var och när det måste ventileras. Till exempel när personerna i ett sovrum under natten genererar fukt så ökar luftfuktigheten i rummet varvid tilluftsdonet upptäcker detta och ökar flödet av frisk luft utifrån för att säkerställa god inomhusluftkvalitet. Ett annat exempel är när någon tar en dusch så ökar luftfuktigheten drastiskt i badrummet. Våra frånluftsdon upptäcker detta och öppnar därmed upp för fullt luftflöde för att på så sätt snabbt och effektivt få ner luftfuktigheten till rimliga nivåer.

 

 

Energibesparing både gällande el och värmeförluster!

Aerecos smarta luftflödeshantering i baseras på 
Den intelligenta luftflödeshantering Aerecos fuktstyrda F-system har, anpassar automatiskt ventilationen i vilket rum som helst, utifrån det aktuella behovet. När bostaden är tom och inomhusluftkvaliteten är bra, reduceras luftflödena automatiskt, vilket bibehåller värmen under uppvärmningssäsongen och minskar fläktens energianvändning. Beroende på förutsättningarna kan detta system minska ventilationsrelaterad värmeförbrukning med mellan 25 och 50%. Dessutom tillkommer besparingen gällande fläktens strömförbrukning.

 

Fantastiskt förhållande mellan kostnad och nytta med Aerecos fuktstyrda system

En av anledningarna till att Aerecos fuktstyrda F-system internationellt blivit så populärt är dess otroliga kostnadseffektivitet. Trots att vårt fuktstyrda F-system är lite dyrare än ett konventionellt F-system, återbetalar sig investeringen mycket snabbt tack vare de energibesparingar som kan göras. Av den anledningen är fuktstyrt F-system den perfekta lösningen för alla som letar efter effektiva lösningar som är lätta att implementera i befintliga bostäder.

 

Idealisk för renovering och/eller förbättring av befintligt F-system

Aerecos fuktstyrda F-system använder vanligtvis befintliga slitsar i fönster eller håltagningar i vägg för våra spaltventiler och tilluftsdon. Samma sak gäller för frånluftsdonen där våra oftast passar direkt där de gamla donen suttit. Det betyder att det är mycket enkelt att uppgradera ett befintligt F-system för att istället bli fuktstyrt med våra produkter. Normalt sett behövs ingen ny eldragning: fuktsensorerna i såväl tillufts- som frånluftsdonen är helt mekaniska. I de fall donen har ytterligare sensorer så kan de drivas med batteri i donet (eller 12V alternativt 230V-anslutning. Valet är ditt!). Ingen speciell injustering eller balansering krävs. Systemet justerar automatiskt luftflödena. Fläkten måste dock vara tryckstyrd då vi arbetar med konstant tryck – variabelt flöde! Såklart har vi ett antal olika fläktar/aggregat för just ditt projekt!