1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. Frånluftsdon

Frånluftsdon att bekämpa föroreningar

 

Ventilation för bort använd luft och förhindrar uppbyggnad av fukt i en byggnad. Fukt som annars i det långa loppet kan orsaka mögel och/eller förstöra byggnadens konstruktion. Av den anledningen är det viktigt att installera ett ventilationssystem (självdrags eller mekaniskt) som omsätter luften i byggnaden genom att ta in luft genom tilluftsdon och ut genom frånluftsdon.

 

Frånluftsdon för självdrag respektive mekanisk frånluftsventilation

Don avsedda för självdrag har en stor öppning som är anpassad för de stora kanalerna (ofta murade) som krävs för att de termiska stigkrafterna skall fungera vid sitt låga tryck.

Don avsedda för mekanisk frånluftsventilation har en mindre öppning och är anpassade för de oftast betydligt mindre kanaler som används dock vid ett högre tryck.

Frånluftsdon, oavsett system, monteras i så kallade ”våta” utrymmen som bad, toalett, kök, tvättstuga samt i förekommande fall även klädkammare (även om den inte kan anses vara ”våt”).

 

Vilka sorters frånluftsdon erbjuder Aereco

Aereco erbjuder två typer av frånluftdon : fuktstyrda och fasta. 

Fuktstyrda frånluftsdon justerar luftflödet enligt rummets relativa luftfuktighet. Ju högre luftfuktighet i det aktuella rummet, till exempelvis då någon duschar, desto mer kommer slutarna vara öppna för att evakuera den använda luften.

Fuktsensorn är tillverkad av polyamidmembran som blir längre när luftfuktigheten ökar och kortare när luften är torr. Denna sensor reglerar slutaren som därmed öppnar eller stänger för att tillåta högre eller lägre luftflöde.

Denna teknik, som tillämpas på frånluftsdonen, anpassar luftflödet till det faktiska behovet i bostaden, minskar värmeförlusten och optimerar fläktens energianvändning.

Luftfuktigheten är oftast en mycket bra indikator luftkvalitet genom att även fungera som en indikator på luftföroreningar.

Fasta don har samma form och utseende som de fuktstyrda donen med skillnaden att de inte har det fuktkänsliga membranet. På dessa don är det möjligt att manuellt aktivera forcerat flöde genom antingen dragsnöre, elektrisk tryckströmbrytare, en fjärrkontroll eller sensorer som närvarodetektor, CO2- eller VOC-sensor

 

Hur installeras ett frånluftsdon

Ett frånluftsdon monteras vanligtvis i taket eller högt upp på en vägg där varm, använd luft samlas.

Frånluftsdon för självdrag är optimerade för lågt tryck och passar där för avsedda kanaler.

Frånluftsdon för mekanisk ventilation monteras på ventilationskanaler av metall eller plast.

 

Vilken skötsel krävs?

Aerecos fuktsensor kräver ingen skötsel och inget underhåll.

Det är dock lämpligt att regelbundet rengöra höljet och inloppet till kanalen.
Den dammbemängda frånluften kan annars på sikt täppa till dessa och därmed försämra både funktionen och energieffektiviteten av de samma.