1. Hem
 2. Hur funkar det?
 3. Installation av tilluftsdon

Tilluftsdon är viktiga delar i mekanisk frånluftsventilation (F), fläktförstärkt (FFS)- och självdragsventilation (S). Installationen av dessa måste vara noggrant utförd för att säkerställa optimal funktion.

 

Hur installerar man ett tilluftsdon i mekanisk frånluftsventilation (F)?

 

Tillräcklig mängd frisk luft genom tilluftsdonen, vilka placeras i ”torra” utrymmen såsom till exempel sovrum, arbetsrum och vardagsrum, är en förutsättning för att fläkten skall kunna suga ut den använda luften genom frånluftsdonen, vilka återfinns i ”våta” utrymmen såsom till exempel kök, badrum, WC och tvättstuga.

Beroende på hur bostaden ser ut och vilka förutsättningar som finns, så placeras tilluftsdonen antingen på fönsterkarmen/fönsterbågen (sk. spaltventiler) eller på vägg.

Installation av tilluftsdon för F-system är reglerat i lag eller rekommendationer, varierande och beroende på vilket land som är aktuellt.

I till exempel Frankrike regleras det i Artikel 4, reviderad den 28 oktober 1983, att minimiflödena i ett behovsstyrt (fuktstyrt) F-system skall vara:

               
Antal torra rum 1 2 3 4 5 6 7
Minimum totalt flöde i m3/h 10 10 15 20 25 30 35

 

Tilluftsdonen väljs därför på ett sådant sätt att dessa fördelas i bostadens alla ”torra” utrymmen.

I Sverige däremot har vi ingenting i våra lagar som explicit reglerar behovsstyrd ventilation i bostäder, ej heller fuktstyrd ventilation som i Frankrike, utan här är grundregeln 0,35 l/sm2 bostadsyta men samtidigt minst 10 l/s för en toalett, 15 l/s för ett bad, 15 l/s för kök och 10 l/s för tvättstuga. Däremot tillåts vi gå ned till 0,10 l/sm2 bostadsyta då inga människor vistas där. Med detta som bakgrund beräknar vi det totala flödet för den aktuella bostaden och dimensionerar tilluftsdonen utifrån detta och säkerställer på samma sätt att tilluft tas in i alla ”torra” rum.

 

Installation av Spaltventiler på fönster

Spaltventilen består huvudsakligen av själva tilluftsdonet samt den utvändiga kåpan.

Den utvändiga kåpan förhindrar i första hand att vatten tränger in i fönstret och bostaden, men beroende på utförande så kan den även hålla insekter ute, begränsa luftflödet (vid kraftig vind) och dämpa yttre ljud. Kåpan måste vara monterad på ett korrekt sätt för att uppnå vattentäthet och eventuellt andra egenskaper.

Utformningen av slitsen genom fönstret är viktig för att rätt flöde skall kunna uppnås och endast ett korrekt, konformat hål kan garantera detta. De viktigaste punkterna gällande fräsning av slitsarna kommer vi förklara senare i denna artikeln.

Spaltventilens luftflöde är riktat uppåt för att undvika oönskat drag. Om fönstret är för nära tak eller monterat i en djup smyg kan en vinklad bottenplatta till spaltventilen monteras för att rikta luftflödet mer horisontellt.

 

Hur slitsen skall utföras

Slitsen skall om möjligt göras av fönstertillverkaren för att säkerställa såväl rätt flöde och luftriktning som akustik. Dessa egenskaper är beroende av slitsens storlek och utformning (se respektive spaltventils specifikationer för dimensionerna för slitsarna). Slitsarna skall utföras centrerat upptill på fönstret.

 

Slitsarnas dimensioner

De flesta av Aerecos spaltventiler kräver slitsar enligt skissen nedan för att säkerställa det angivna luftflödet vid givet tryck. Vi rekommenderar att slitsen görs i två delar för att bibehålla fönstrets styvhet och stabilitet. Vissa andra utförande kan också göras; dimensioner anges i förekommande fall i de tekniska databladen.

Generella rekommendationer

 • Säkerställ att slitsen är “kontinuerlig” mellan spaltventilen (fönstrets insida) och den utvändiga kåpan utan att dimensionerna förminskas. Med detta säkerställer man att luftflödet inte minskas
 • I vissa fönstertyper krävs det att man installerar en genomföringskanal i fönstret för att säkerställa att flödet obehindrat kan ta sig genom mellan spaltventilen (fönstrets insida) och den utvändiga kåpan. Se vårt speciella tillbehör  (E-TFR)
 • Var noggrann att de till respektive spaltventil angivna dimensionerna givna i instruktionerna efterlevs, för att säkerställa luftflödet
 • Det är viktigt att de boende informeras om att inte blockera spaltventilerna eller på annat sätt förhindra luftflödet, även under den kalla årstiden. Detta för att säkerställa den erforderliga ventilationen av huset

 

Typ av fönster

Aerecos spaltventiler kan monteras på alla typer av fönster (komposit, PVC, trä och/eller aluminium). De flesta utförande av profiler är kompatibla med Aerecos spaltventiler dock kan vissa moderna profiler med mycket låg profil förhindra ett fullgott flöde. Kontrollera nogsamt samt kontakta oss gärna om Ni är osäker.

 

Placering av spaltventilen

Slitsarnas placering måste väljas noggrant för att förhindra att fönstrets konstruktion blir försvagad. Spaltventilerna skall i första hand alltid placeras på fönstrets övre horisontala del, detta av flera anledningar:

 • Uteluften, som ju på vintern oftast är kall, kan då gradvis tas in och värmas upp i rummets övre, varma luftskikt vid taket, vilket minskar risken för obehag med kallras.
 • Placeringen där är optimal med hänsyn till ventilens känslighet för förändringar av luftfuktigheten.
 • Luftomväxlingen blir bättre säkerställd i rummet, eftersom luften ofta sugs ut från rummet vid innerdörrens tröskel.
 • Placeringen där förhindrar vatteninträngning, även vid starkt slagregn.

 

Hur borras slitsarna

Hur slitsarna borras/fräses beror helt och hållet på förutsättningarna.

 • Under tillverkningsprocessen av fönstret:

Om fönstret beställs med färdiga slitsar från fabrik så kan dessa enkelt göras där med en professionell maskin likt den på bilden nedan:

 

 • På färdiga fönster:

Om fönstret där spaltventilen skall monteras redan sitter på plats i byggnaden så kan man sällan göra slitsarna med en fräs av det slag som man använder i en fönsterfabrik.

Andra verktyg som istället kan vara gångbara kan du se här nedan:

Cutting disc

Vinkelkap

Driller

Bormaskin

Jigsaw

Sticksåg

Portable drilling machine

Överhandsfräs (eller liknande)

 

Steg för steg hur du gör slitsarna och sedan monterar spaltventilen och den utvändiga kåpan på ett befintligt fönster:

 1. Borra (fräs) slitsar enligt de angivna måtten (för respektive spaltventil) på fönstrets övre karm (båge). Beroende på vilken typ av fönster som är aktuellt görs slitsarna på karmen eller bågen (kontrollera med fönstertillverkaren vad de rekommenderar).
 2. Skruva fast basplattan (vissa spaltventiler monteras direkt på fönstret utan basplatta).
 3. Montera spaltventilen på basplattan. Säkerställ att spaltventilen (basplattan) sitter dikt an fönstret så att det inte finns luftläckage mellan som kan framkalla oljud.
 4. Skruva fast den utvändiga kåpan (på fönstrets utsida). Beroende på vilken typ av fönster du har så kan det vara att kåpan skall sitta på antingen karmen eller bågen.

 

 

Nedan bilder på standardslitsar utförda på fönsterbågen (spaltventilen) respektive på karmen (utvändig kåpa) på ett PVC-fönster:

 

Exempel på slitsar på olika typer av fönsterprofiler:

Träfönster PVC-fönster
Träfönster:
Spaltventil (till vänster) samt utvändig kåpa (till höger)
båda monterade på fönsterbågen
PVC-fönster:
Spaltventil (till vänster) monterad på bågen
samt utvändig kåpa (till höger) monterad på fönsterkarmen.

 

 

Installation av tilluftsdon på rulljalusikassetter

En utvändig kåpa är inte nödvändig när man skall montera tilluftsdon på en rulljalusikassett. Tillräckligt med luft sipprar in genom kassetten och ger därmed frisk luft direkt till donet på insidan.

Slitsen på kassettens insida däremot bör utföras av en fackman och den skall sedan ”förlängas” genom ytterväggens isolering och ytterväggens insida, helst också förses med en genomföringskanal som är anpassad för det specifika donet (se EAH2:s produktspecifikationer för slitsens dimensioner). Med detta undviker man luftläckage i ytterväggen.

 

Installation av Tilluftsdon genom vägg

EHT är ett don för montage på (genom) vägg. Det består av invändigt don, ett runt genomföringsrör samt ett utvändigt galler.

Det invändiga donet skall placeras på väggens övre del för att undvika drag och kallras samt för att säkerställa god luftväxling i rummet.

Ett runt hål, 100 eller 125mm beroende på utförande, borras genom hela ytterväggens tjocklek och genomföringsröret monteras. Därefter monteras det invändiga donet samt det utvändiga gallret. Säkerställ att det sluter helt tätt mellan röret och de två andra delarna

 

Allmänna råd

När tilluftsdonen väl är monterade och klara så måste luftflödet ut från de aktuella, torra rummen säkerställas; antingen genom att dörrbladen kapas ca 2cm i nederkant eller att trösklarna tas bort om motsvarande öppning därmed kan säkerställas. Alternativt kan speciella s.k. överluftsventiler monteras in i dörrbladens nedre del.

 

Skötsel och underhåll

Regelbunden rengöring (dammborttagning / dammsugning) rekommenderas för att säkerställa god luftkvalitet och rätt luftflöde. Om tilluftsdonen inte rengörs regelbundet kan de bli smutsiga och därigenom minska systemets prestanda och effektivitet.