1. Hem
 2. Hur funkar det?
 3. Hur sköter man service och underhåll av mekanisk frånluftsventilation

Regelbundet underhåll för bättre kvalitet

 

Det finns i Sverige inget lagstadgat serviceintervall för mekaniska frånluftsystem (F-system), däremot skall OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomföras i flerbostadshus med ett intervall om 6 år. I enfamiljsbostad skall OVK-besiktning endast utföras omedelbart efter installation därefter ingen lagstadgad kontroll.

Vilka är de viktigaste punkterna vid service och underhåll för ett F-system?

 

 • Tilluftsdon
  För underhåll av tilluftsdon räcker det med att årligen rengöra höljet med en fuktig trasa. Under inga omständigheter ska Aerecos fuktstyrda tilluftsdon sköljas under vatten. Detta skulle påverka den fuktkänsliga sensorns funktion och skulle få till följd att den inte längre fungerar som tänkt.
  Var noga med att aldrig stänga till tilluftsdonet eller täcka över det, annars kommer det inte att vara möjligt för bostaden att få frisk luft.
 • Frånluftsdon
  Samma sak gäller för frånluftsdonen avseende rengöring och fri tillgång till luft som för tilluftsdonen.
  Här skall man dock vara uppmärksam på att vissa don, utöver vår helt mekaniska fuktsensor, även kan ha elektriska sensorer. I sådana fall skall ev. batterier kontrolleras / bytas (varar normalt i ca två år). I de fall batterier ersatts av nätdrift (via 12V eller 230V) behöver således inte några batterier kontrolleras / bytas). I fall donet är direkt anslutet till 230V skall dock strömmen till donet brytas innan höljet demonteras och underhåll utförs.
 • Luftpassager/överluft
  Kontrollera att de luftpassager* som skall finnas mellan rummen fortsatt är i funktion och inte är igensatta / övertäckta.
  * Urfräsning i dörrkarm, avsågat dörrblad eller speciella överluftsdon.
 • Kanalisation
  Det är viktigt att kontrollera så kanalisationen är ren invändigt.
  Något lagstadgat intervall eller åtgärdsplan för detta finns inte i Sverige men vi rekommenderar att få utfört rensning av kanalisationen i huset (i första hand flerbostadshus men även enfamiljshus) åtminstone vart sjätte år. I fallet flerfamiljshus utförs denna rensning lämpligen innan OVK-besiktning genomförs.
 • Fläkten/fläktarna
 1. Kontroll av slitage på anslutningsdelarna mellan kanalisationen och fläktens anslutningar. Om dessa delar är slitna, är det nödvändigt att byta dem mot identiska delar.
 2. Fläktens skovelhjul repsektive fläktblad måste rengöras, helst varje år, och minst vartannat år. Några av våra fläktar har ett patenterat system för att ta bort skovelhjulet som istället medger möjlighet att rengöra det med varmt vatten. När det är torrtorkat kan det enkelt sättas tillbaka på plats.
 3. Vissa Aerecofläktar har filter som skyddar skovelhjulet. Sådant filter skall rengöras varje år och bytas vartannat år.
 • Utblåset och genomföringar
  De sista punkterna att kontrollera är genomföring till tak eller yttervägg där frånluften från fläkten går ut och utblåskanalen från fläkten. Kontrollera att kanalen är stabilt fastsatt samt tät mot vägg eller tak. Säkerställ också visuellt att utblåset inte är övertäckt eller på annat sätt hindrar luften från att fritt blåsas ut från fläkten.