MEDDELANDE OM COOKIES

  1. Hem
  2. MEDDELANDE OM COOKIES

Last update : 31/08/22

Aereco S.A., ett aktiebolag enligt fransk lag med ett kapital på 400 000 EUR, registrerat i handels- och bolagsregistret i Meaux under nummer 327 985 230 med säte på 62 Rue de Lamirault – Collégien – 77615 Marne la Vallée Cedex 3 Frankrike, företrätt av Laurent GERRER, vederbörligen bemyndigad i egenskap av vd.

559106-9009 Aereco Ventilation AB, ett svenskt, av Aereco S.A. helägt dotterbolag med säte i Malmö, Sverige.

I texten nedan benämns dessa två bolagen, var för sig eller tillsammans, hädanefter som “Aereco”

 

Kontakta oss om du har frågor om det här meddelandet om cookies.

E-postadress:              dpo[at]aereco.com

Adress:            Le délégué à la protection des données – AERECO – 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE-LA-VALLEE cedex 03.

Våra hemsidor är www.aereco.se

 

Inledning

I det här meddelandet om cookies förklarar vi hur vi använder cookies på våra hemsidor. Det är en redovisning av de cookies som är aktiva på våra hemsidor, vilka funktioner de har och vad de spårar. I det här meddelandet om cookies finns det även information om hur du kan välja bort cookies. Ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter kan du hitta i vår dataskyddsrapport.

 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor omfattning för att säkerställa att webbplatser fungerar, eller fungerar mer effektivt, och förse webbplatsernas ägare med information. Cookies hjälper oss att komma ihåg hur du använder våra webbplatser, till exempel valt språk och andra val/inställningar, vilket bidrar till att göra webbplatserna enklare att använda. Cookies kan även användas för att visa relevant reklam som är anpassad till just dig.

 

Vilka typer av cookies använder vi och varför?

Vi använder följande cookies på våra webbplatser:

Cookie Funktion
En cookie för cookies Den här cookien används för att komma ihåg en användares val angående cookies på våra webbplatser. Användarens tidigare inställningar, i det fall det finns några, lagras i den här cookien.
Funktionell cookie Dessa cookies är nödvändiga för att se till att webbplatserna fungerar som de ska. De är sessionscookies, vilket innebär att de tas bort när användaren stänger webbläsaren. Sessionscookies samlar inte in information från användarens dator utan lagrar vanligtvis information som rör det pågående besöket på hemsidan utan att identifiera användaren.
Du kan inte blockera dessa cookies via vårt verktyg för hantering av cookies. Du kan däremot kontrollera användningen av dessa cookies via inställningen för att blockera samtliga cookies i webbläsarinställningarna.
Cookie för webbstatistik

Dessa cookies samlar in data för analys av hur våra webbplatser används, inklusive identifiering av unika användare, hur ofta hemsidan besöks och hur länge besöken varar samt information om trafikkällan och tidpunkten ett besök påbörjades och avslutades.

Du kan ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies eller meddelar dig om när en webbplats försöker placera en cookie i din dator.

 

Information om cookies

Ytterligare information om de cookies vi använder på våra webbplatser och hur du kan hantera dem beskrivs nedan.

COOKIE FUNKTION LAGRINGSPERIOD AVVISA

Funktionell cookie

     
Language
wp-wpml_current_language
Används för att spara språkval och är kopplad till WordPress WPML-pluginprogrammet  1 dag Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies
php session
PHPSESSID
Används för att identifiera pågående besök/session  Sessionscookie – tas bort när webbläsaren stängs Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies

wpzerospam

 wpzerospam_ip_checked

wpzerospam_has_access

Innehåller besökarens verifierade IP-adress
Lagrar ett boolskt värde (1 eller 0) för att auktorisera (1) eller inte auktorisera (0) besökaren att blockera skräppost

Sessionscookie – tas bort när webbläsaren stängs Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies
WordPress
wordpress_sec_faaa2f045e0f882 1949d47b27780a872
Dessa cookies är nödvändiga för att WordPress ska fungera  Sessionscookie – tas bort när webbläsaren stängs Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies
sgpm-e0f2711fc484 Nödvändig för att PopupMaker-pluginet ska fungera korrekt, kommer denna cookie ihåg användarens navigering under en session så att popup-fönster inte visas upprepade gånger Sessionscookie – tas bort när webbläsaren stängs Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies

Cookie för webbstatistik

     
Google Analytics _gat Används för att begränsa begäranden.  1 minut Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
 Google Analytics_ga Används för att skilja på olika användare. 14 månader Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics_gid Används för att skilja på olika användare. 24 timmar Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics__utma Används för att skilja på olika användare och sessioner. Denna cookie skapas om javascript-biblioteket verkställs och det inte finns några befintliga __utma-cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.  2 år från och med inställning/uppdatering Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics__utmt Används för att begränsa begäranden. 10 minuter Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics__utmb Används för att fastställa nya sessioner/besök. Denna cookie skapas om javascript-biblioteket verkställs när det inte finns några befintliga __utmb-cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.   30 minuter från och med inställning/uppdatering Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics __utmc Inställda för driftkompatibilitet med urchin.js. Tidigare användes denna cookie tillsammans med __utmb-cookien för att fastställa om en användare öppnat en ny session eller påbörjat ett nytt besök.   Slutet av webbläsarsessionen Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade
Google Analytics __utmz Lagrar trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur användaren tog sig till hemsidan. Denna cookie skapas när javascript-biblioteket verkställs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.   6 månader från och med inställning/uppdatering Via verktyget för hantering av cookies. Dessa är automatiskt inaktiverade

En cookie för cookies

     
CookieControl Används för att komma ihåg användarens cookie-inställningar  3 månader Användaren måste gå till webbläsarens inställningar för att avvisa dessa cookies


Hantera cookies

I webbläsarens inställningar kan du välja om du vill godkänna cookies för alla webbplatser eller inte. Olika webbläsare erbjuder olika inställningar. Nedan har vi sammanställt ett antal länkar till populära webbläsare där du kan läsa mer om hur du får åtkomst till dessa inställningar. I en webbläsare kan du i allmänhet välja mellan att godkänna, blockera eller ta bort cookies vid alla tillfällen eller enbart från specifika webbplatser:

 

Webbplatser från tredje part

Våra webbplatser kan innehålla länkar till och från webbplatser från tredje part. Om du klickar på en länk till någon av dessa webbplatser bör du vara uppmärksam på att de har egna sekretessinställningar som inte har godkänts av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser från tredje part. Du bör iaktta lämplig och tillbörlig aktsamhet innan du lämnar ifrån dig några uppgifter på dessa webbplatser.

 

Ändringar i detta meddelande om cookies

Samtliga ändringar i detta meddelande om cookies publiceras på våra webbplatser och i och med det ändras även datumet för ikraftträdande som återfinns i början av detta meddelande om cookies.