Kompakt konstruktion: uppsättningen innehåller fläkt, värmeväxlare och värmepump

Optimal designlayout: Värmen från fläktens motor används

Optimalt stöd för uppvärmning av tappvatten: Värmepumpen kan leverera konstant varmvattentemperatur (upp till 60° C), oavsett flöde/lagringstemperatur

Maximal energieffektivitet: låg energiförlust genom värmeväxlaren, eftersom den använda luften släpper ut värme genom en direkt förångare

Värmepumpen anpassar sig individuellt till variationen i mängden utvunnen värme.

Direkt anslutning av installationen till varmvattennätet

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Bilder
Dokument

Särskild avdunstning

AWN Compact:s kompakta design möjliggör effektiv energibesparing. Värmeväxlaren är utformad för direkt förångning och placeras i cirkel runt frånluftfläkten. Den utvunna värmen går direkt till kylmediet och undviker därmed ytterligare överföringsförluster. Förångaren skyddas från smuts av ett luftfilter. Därmed är byte av filtret två gånger om året nödvändigt, men man slipper en dyrare rengöring av värmeväxlaren. Tryckfallsövervakning varnar byggnadens överordnande system.

Smart justering och orientering mot värmepumpens källa – möjliggör styrning av resurserna

Värmepumpens källorienterade inställning – ReSource Control – reglerar värmepumpens prestanda i förhållande till tillgängligt frånluftsflöde. Därmed är det alltså möjligt att uppnå nästan kontinuerlig drift som ger hög effektivitet och driftstid.

Återvinning av värmeförlust från komponenter

På grund av komponenternas arrangemang kan restvärmen från värmepumpens matningspump, fläkt och kompressor återvinnas genom att värmen från frånluften återvinns. Denna design ökar den totala effektiviteten ytterligare.

Hög effektivitet för varmvattenförsörjningspumpen

AWN Compact har en mycket effektiv pump med hög kapacitet, eftersom varmvattenintaget redan är integrerat. För att garantera konstant temperaturskillnad mellan luftvärmepumpens luftintag och flöde samt för att erhålla det på optimalt sätt aktiveras matarpumpen alltid med hjälp av integrerad mätteknik. För detta ändamål töms luftvärmepumpen vid en användbar temperaturnivå. Med Aereco ventilationssystem med värmeåtervinning kan byggnadens energibehov minskas ytterligare.

    WPA 240 WPA 250 WPA 270
Information        
Installation   Utomhus Utomhus Utomhus
Rekommenderat arbetstryck Pa 130 130 130
Max. luftflöde (75%) @ 130Pa m³/h 1650 2400 3375
  l/s 460 670 940
Modulationsområde värmeeffekt (A20W35) kW 2,5 – 8,4 3,2 – 10,4 6,6 – 22,2
Modulationsområde – frånluft m³/h 480 – 1800 630 – 2500 1250 – 4500
  l/s 135 – 500 175 – 695 350 – 1250
Minimum frånluftsflöde m³/h 480 630 1250
  l/s 135 175 350
Max flödestemperatur °C 55 55 55
Ljudtryck på 3 m avstånd (75%) – Lp, A dB(A) 54 50 49
Ljudtryck på sugsidan  (75%) – Lw, A dB(A) 66 62 67
Anslutningar        
Frånluft – kanalansluntning (DN) mm 355 400 560
Frånluft – anslutningsmöjligheter   1 x horisontell 1 x horisontell 1 x horisontell
Integrerad elastisk koppling för kanal   integrerad Integrerad Integrerad
Brine – Röranslutning   1 ” IG 1 ” IG 1 1/4 ” IG
Brine – Max. Luftflöde m³/h 1.382 1.780 3.155
  l/s 384 495 876
Brine   Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol
Brine – Tillgängligt externt leveranstryck kPa 48 53 52
Kondensat – Röranslutning   Metall rör (16mm) Metall rör (16mm) Metall rör (16mm)
Energidata        
Max återvinningsbar värme i frånluften – uppvärmningsperiod MWh 27 34 59
Nominell värmeeffekt / COP (A20W35) kW / – 5,6 / 6,0 8,7 / 6,0 13,4 / 5,7
Nominell värmeeffekt / COP (A20W28) kW / – 5,6 / 8,2 8,7 / 8,2 13,7 / 8,0
COP (A20W40)   4,9 4,9 4,7
Köldmedie   R410A R410A R410A
Köldmediemängd  Kg 1,9 1,9 2,6
Lufttekniska och akustiska specifikationer        
Max Luftflöde (100%) at 130Pa m³/h 2200 3200 4500
  l/s 610 890 1250
Ljudtrycksnivå – 3 meters avstånd vid 100/50% db(A) 61/46 57/44 55/44
Ljudeffektsnivå på trycksidan vid 100/50% dB(A) 67/59 68/54 74/57
Tryckreglering        
Digital indikering   Integrerad Integrerad Integrerad
Max. tryckhöjning Pa 300 300 300
Elektriska specifikationer        
Fläkt   EC-Motor EC-Motor EC-Motor
Kompressor    Källorienterad drivteknik med kontrollerad prestanda Källorienterad drivteknik med kontrollerad prestanda Källorienterad drivteknik med kontrollerad prestanda
Arbetsbrytare   Integrerad Integrerad Integrerad
Spänning V / Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50
Max strömförbrukning A 12,3 14,2 14
Effektförbrukning – fläktenhet (75%) at 130 Pa W 224 313 440
SFP fläkt (75%) vid 130Pa W/m³/h 0,136 0,130 0,130
Max. effektförbrukning – fläkt W 450 500 690
Max effektförbrukning (hela enheten) kW 2,42 2,9 6,9
IP-klass IP 54 54 54
Motorskydd   Integrerad Integrerad Integrerad
Kontakt för extern frigivning   Integrerad Integrerad Integrerad
Felmeddelande   Kontakt för gruppmeddelande, digital display på enheten Kontakt för gruppmeddelande, digital display på enheten Kontakt för gruppmeddelande, digital display på enheten
Max tillåten frånluftstemperatur °C 40 40 40
Övriga specifikationer        
Vikt (ofylld enhet) kg 325 335 430
Material   Stål (galvaniserad) Stål (galvaniserad) Stål (galvaniserad)
Ytterligare komponenter        
Filterklass (med filterövervakning)   Coarse 60 (G4) Coarse 60 (G4) Coarse 60 (G4)
Kondensattråg med sifon   Integrerad Integrerad Integrerad
Rökdetektor och bypass för avluft   Integrerad Integrerad Integrerad
Cirkulationspump värmebärare (varvtalsstyrd)   Integrerad Integrerad Integrerad

All data för frånluft vid 20° C och 50% rel. fuktighet. Data according to EN 14511 :2013

DIMENSIONER i mm

 

 

  Komponenter
1 Fläkt
2 Förångare
3 Differential tryckgivare, filterövervakning
4 Huvudbrytare
5 Rök detektor
6 Kompressorhus
 7 Stödben
8 Värmeväxlare
9 Luftfilter
10 Bypass
11 Controller
Terminals  
Exhaust air heat pump – retur 1″IG
Exhaust air heat pump – tillopp 1″IG
Kondensattråg ¾”AG
AWN Compact

Produktdatablad - engelska

Ventilationssystem som produkten passar till: