Kompakt konstruktion: uppsättningen innehåller fläkt, värmeväxlare och värmepump

Optimal designlayout: Värmen från fläktens motor används

Optimalt stöd för uppvärmning av tappvatten: Värmepumpen kan leverera konstant varmvattentemperatur (upp till 60° C), oavsett flöde/lagringstemperatur

Maximal energieffektivitet: låg energiförlust genom värmeväxlaren, eftersom den använda luften släpper ut värme genom en direkt förångare

Värmepumpen anpassar sig individuellt till variationen i mängden utvunnen värme. En klockning av värmepumpen undviks därmed.

Direkt anslutning av installationen till varmvattennätet

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Bilder
Dokument

Särskild avdunstning

AWN Eco +:s kompakta design möjliggör effektiv energibesparing. Värmeväxlaren är utformad för direkt förångning och placeras i cirkel runt frånluftfläkten. Den utvunna värmen går direkt till kylmediet och undviker därmed ytterligare överföringsförluster. Förångaren skyddas från smuts av ett luftfilter. Därmed är byte av filtret två gånger om året nödvändigt, men man slipper en dyrare rengöring av värmeväxlaren. Tryckfallsövervakning varnar byggnadens överordnande system.

Smart justering och orientering mot värmepumpens källa – möjliggör styrning av resurserna

Värmepumpens källorienterade inställning – ReSource Control – reglerar värmepumpens prestanda i förhållande till tillgängligt frånluftsflöde. Därmed är det alltså möjligt att uppnå nästan kontinuerlig drift som ger hög effektivitet och driftstid.

Återvinning av värmeförlust från komponenter

På grund av komponenternas arrangemang kan restvärmen från värmepumpens matningspump, fläkt och kompressor återvinnas genom att värmen från frånluften återvinns. Denna design ökar den totala effektiviteten ytterligare.

Hög effektivitet för varmvattenförsörjningspumpen

AWN Eco + har en mycket effektiv pump med hög kapacitet, eftersom varmvattenintaget redan är integrerat. För att garantera konstant temperaturskillnad mellan luftvärmepumpens luftintag och flöde samt för att erhålla det på optimalt sätt aktiveras matarpumpen alltid med hjälp av integrerad mätteknik. För detta ändamål töms luftvärmepumpen vid en användbar temperaturnivå. Med Aereco ventilationssystem med värmeåtervinning kan byggnadens energibehov minskas ytterligare.

    AWN Eco+ 111 AWN Eco+ 121 AWN Eco+ 131
Information        
Installation   Utomhus Utomhus Utomhus
Rekommenderat inställningstryck Pa 130 130 130
Max. luftflöde (75%) @ 130Pa m³/h 1650 2400 3375
  l/s 460 670 940
Modulation range heat output (A20W35) kW 2,5 – 8,4 3,2 – 10,4 6,6 – 22,2
Modulation range – frånluft m³/h 480 – 1800 630 – 2500 1250 – 4500
  l/s      
Minimum exhaust airflow required m³/h 480 630 1250
  l/s      
Max heating flow temperature °C 55 55 55
Sound pressure level at 3m distance (75%) – Lp, A dB(A) 54 50 49
Sound power level from the suction side device (75%) – Lw, A dB(A) 66 62 67
Connection to the main station        
Exhaust air – pipe connection (DN) mm 355 400 560
Exhaust air – connection options   1 x horizontal 1 x horizontal 1 x horizontal
Integrated elastic connector for pipe   Included Included Included
Brine – Pipe connection   1 ” IG 1 ” IG 1 1/4 ” IG
Brine – Max. Airflow m³/h 1.382 1.780 3.155
Brine – Permitted antifreeze   Ethylene glycol Ethylene glycol Ethylene glycol
Brine – Available external delivery pressure kPa 48 53 52
Condensate – Pipe connection   Metal pipe (16mm) Metal pipe (16mm) Metal pipe (16mm)
Energetic data        
Max recoverable exhaust heat – Heating period MWh 27 34 59
Nominal heat output / COP (A20W35)   5,6 / 6,0 8,7 / 6,0 13,4 / 5,7
Nominal heat output / COP (A20W28)   5,6 / 8,2 8,7 / 8,2 13,7 / 8,0
COP (A20W40)   4,9 4,9 4,7
Köldmedie   R410A R410A R410A
Refrigerant charge  Kg 1,9 1,9 2,6
Ventilation and acoustic features        
Max Airflow (100%) at 130Pa m³/h 2200 3200 4500
  l/s 610 890 1250
Soud pressure level – 3 meters distance at 100/50% db(A) 61/46 57/44 55/44
Sound power level on suction side at 100/50% dB(A) 67/59 68/54 74/57
Integrated pressure control        
Digital pressure display   Included Included Included
Max. increase of pressure Pa 300 300 300
Electrical data        
Fan – Drive technology   EC-Motor EC-Motor EC-Motor
Compressor – Drive technology   Source-oriented drive technology with controlled performance Source-oriented drive technology with controlled performance Source-oriented drive technology with controlled performance
Repair switch   Included  –  –
Supply voltage V / Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50
Max current consumption A 12,3 14,2 14
Power consumption fan device (75%) at 130 Pa W 224 313 440
SFP fan (75%) at 130Pa W/m³/h 0,136 0,130 0,130
Max. fan power consumption W 450 500 690
Max power consumption (complete device) kW 2,42 2,9 6,9
Index fan protection IP 54 54 54
Fan’s motor protection   Included Included Included
Contact for external enable signal   Included Included Included
Fault signal   Contact for group message, digital display on the device Contact for group message, digital display on the device Contact for group message, digital display on the device
Max acceptable exhaust air temperature °C 40 40 40
Housing properties        
Weight (unfilled unit) kg 325 335 430
Material   Steel (galvanised) Steel (galvanised) Steel (galvanised)
Other components        
Filter protection class (including filter monitoring)   G4 G4 G4
Integrate condensate tray with siphon   Included Included Included
Smoke detector and bypass for free outflow in case of fire   Included Included Included
Speed-controlled brine feed pump   Included Included Included

All data for exhaust air of 20° C and 50% rel. humidity. Data according to EN 14511 :2013

DIMENSIONER i mm

 

 

  Component
1 Fan
2 Vaporizer
3 Differential pressure switch, filter monitoring
4 Main switch
5 Smoke detector
6 Compressor housing
 7  Supporting
8 Plate-type heat exchanger
9 Air filters
10 Bypass
11 Controller
Terminals  
Exhaust air heat pump – return 1″IG
Exhaust air heat pump – supply 1″IG
Condensate drain ¾”AG
AWN ECO+

Produktdatablad - engelska

Ventilationssystem som produkten passar till: