F-system i Limburg  1. Hem
  2. Referenser
  3. F-system i Limburg
Referenser -
2018/07/08

Multigenerationscenter:

2010 avslutades den första byggfasen av projektet St. George Multigenerational Center i Limburg. Detta komplex består av fyra hus, ett vårdhem och 25 stadshus. I de 40 m stora vårdrummen beslutade byggherren att använda det användaroberoende ventilationssystemet från Aereco.