S-system i Nangis  1. Hem
  2. Referenser
  3. S-system i Nangis
Referenser -
2018/07/07

Fuktassisterad självdragsventilation för sociala bostäder.

55 lägenheter i 5 byggnader utrustade med fuktkänsliga GHN-frånluftsdon är anslutna till fläktförstärkt VBP-självdragsventilation med lågt tryck. Frisk luft kommer genom fuktkänsliga EMM-tilluftsdon.

Ett storskaligt fältexperiment som kallas HR-VENT har genomförts i dessa byggnader.