Plumbing, Heating and Air Movement News, mars 2011  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. Plumbing, Heating and Air Movement News, mars 2011
Artiklar -
2011/03/15

Bra lösning för lufttäta byggnader

Aereco, den franska tillverkaren av fuktkänsliga behovsstyrda system, belyser ett antal oberoende studier som stöder dess påståenden om att sådana produkter erbjuder ett mer effektivt och energisnålt alternativ till mekanisk ventilation med värmeåtervinning.

Ladda ner det här dokumentet