Irish Times, mars 2011  1. Hem
  2. Aereco
  3. Artiklar
  4. Irish Times, mars 2011
Artiklar -
2011/03/15

Till stora applåder

Jeff Colley, redaktör för tidskriften Construct Ireland, visar hur Irland missade en chans under fastighetsboomen att uppnå innovation och kvalitet i byggandet. Han berättar hur dagens byggmetoder kan vara farliga både för våra hem och deras invånare. Torra foder kan utgöra ett slående exempel på detta om de används fel, vilket den gröna arkitekten Joseph Little betonade i en serie artiklar i Construct Ireland. Dålig ventilation i lufttäta renoverade hus kan också leda till hälsoproblem, förklarar ekodesignkonsult Xavier Dubuisson. Men innovativa lösningar finns, till exempel behovsstyrd ventilation. Innovation kan vara Irlands chans om våra ledare vidtar nödvändiga åtgärder, avslutar Colley.

Ladda ner det här dokumentet