Nätt design: endast 31mm höjd

Fukstyrd: varierar luftflödet beroende på den relativa luftfuktigheten i rummet

Basplatta för förändrat luftflöde (horisontellt) finns som tillbehör

Manuellt stängnings- och öppningsvred: finns som en variant

Enkel design för att lätt kunna installeras på fönstret

Enkelt underhåll: inga justeringar - damma av vid behov

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Tillbehör
Bilder
Dokument

Basplatta för förändring luftflöde (horisontellt)

Standardversionen av EMM² ger ett uppåtriktat luftflöde. Med basplattan EMM2OS (tillbehör) kan luftflödet justeras nedåt för att bli mer eller mindre horisontellt, därför kan vara att föredra om fönstret går hela vägen upp till tak.

Basplatta för ökat luftflöde

Basplattan EMM2S (tillbehör) möjliggör ett ökat luftflöde hos EMM², vilket leder till ett minskat antal tilluftdon i vissa rum och att regelverk efterlevs.

Version med manuell öppning och stängning

EMM2535M har ett vred som tillåter tre lägen: minimalt flöde, automatisk justering av flödet (fuktstyrt) eller maximalt flöde.

Artikelnummer (1)   EMM2535W EMM2535MW EMM21135W EMM224W EMM235W
Luftflödesspecifikation            
Fuktstyrd  
Manuell öppning / stängning    
Luftflöde @ 10 Pa (min.-max.) m 3 / h 5-35 5-35 11-35 24 35
  l / s 1,5-10 1,5-10 3-10 7 10
Luftflöde @ 10 Pa (min.-max.) Med förändrad luftflödesvinkel EMM2S m 3 / h 22-45 22-45 26-45 36 45
  l / s 6-12 6-12 7-12 10 12
Maximalt öppning mm 2 3 600 3 600 3 600 2500 3 600
Akustik            
D n, e, w (C) (Ctr) akustisk ljudisolering @ max. öppning, tilluftsdon (2) (3) dB 31 31 31 31 31
Justeringsfaktorer (C) (Ctr)  dB (0) (1)  (0) (1)  (0) (1)  (0) (1)  (0) (1)
D n, e, w (C) (Ctr) akustisk ljudisolering @ max. öppning, med EMMAC-kåpor (2) (4) dB 36  36  36  36  36
Justeringsfaktorer (C) (Ctr)  dB  (0) (0)  (0) (0)  (0) (0)  (0) (0)  (0) (0)
Dn,e,w (C) (Ctr) akustisk ljudisolering @ max. öppning, med EHA2AC-kåpor (2)(4)  dB  36  36  36  36  36
Justeringsfaktorer (C) (Ctr) dB  (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1)
Tillbehör            
Basplatta för ökat luftflöde (5)    EMM2S EMM2S EMM2S EMM2S EMM2S
Basplatta för förändrad luftflödesvinkel (5)   EMM2OS EMM2OS EMM2OS EMM2OS EMM2OS
Utvändig kåpa, platt modell   AP AP AP AP AP
Utvändig kåpa, ljudreducerande   EMMAC EMMAC EMMAC EMMAC EMMAC
Utvändig kåpa med insektsnät   ASAM ASAM ASAM ASAM ASAM
Utvändig kåpa, luftflödeskontrollerande   AC AC AC AC AC
Specifikationer            
Vikt g 195 195 195 175 175
Färger   vit / brun / ek / aluminiumgrå
Material    ABS / PS ABS / PS ABS / PS ABS / PS ABS / PS
Installation            
Rekommenderad hålbild
(yttre dimensioner)
mm EMM2: 2 x (172 x 12) ; EMM2 + EMM2S: 2 x (172 x 16)
Existerande hålbild (6)
(yttre dimensioner)
mm EMM2: (250 x 15) ; EMM2 + EMM2S: (250 x 16)
Passar på fönster    ■
Passar på rulljalusi    ■
Passar på vägg    –
Användningsområde   sovrum / vardagsrum

 

■ standard / ingår     ¤ tillval / kompatibel

(1) vit version
(2) akustiska test utförda i CETIAT-laboratoriet (testrapport CETIAT nr 1663030-1)
(3) test utfört med utvändig kåpa utan ljudreducerande egenskaper (AC, ASAM, AP)
(4) standardversion, utan basplatta
(5) EMM2S och EMM2OS kan inte användas tillsammans
(6) dessa dimensioner minskar luftflödet avsevärt

LUFTFLÖDE / MÅTT I MM

BILD KODA BETECKNING
AC
Luftflödeskontrollerande kåpa

Utvändig kåpa, luftflödeskontrollerande.

Vit: ACW, Brun: ACB, Ek: ACO

EMM2S

Basplatta för ökat luftflöde
Basplatta till EMM² för ökat luftflöde.

Vit: EMM2SW, Brun: EMM2SB, Ek: EMM2SO

EMM2OS

Basplatta för förändrad luftflödesvinkel
Basplatta till EMM² för förändrad luftflödesvinkel.

Vit: EMM2OSW, Brun: EMM2OSB, Ek: EMM2OSO

EMMAC

Ljudrederande kåpa
Utvändig kåpa, ljudreducerande.

Vit: EMMACW, Brun: EEMMACB, Ek: EMMACSO

AP

Platt kåpa
Utvändig kåpa, platt modell.

Vit: APW, Brun: APB, Ek: APO

ASAM

Kåpa med insektsnät
Utvändig kåpa med insektsnät.

Vit: ASAMW, Brun: ASAMB, Ek: ASAMO

E-TFR Teleskophylsa för fönster
EMM2

Drift- och underhållsinstruktioner.

EMM2

Produktdatablad

EMM² – tillbehör

Installationsanvisning
Basplatta för förändrad luftvinkel eller ökat luftflöde, till EMM²

EMM²

Installationsanvisning
EMM² spaltventil

Ventilationssystem som produkten passar till: