F-system i Cardiff  1. Hem
  2. Referenser
  3. F-system i Cardiff
Referenser -
2018/07/08

AVL levererar Heatforce för ett bostadsrättsföreningsprojekt med 23 lägenheter.

Aereco har levererat behovsstyrda system åt Heatforce för ventilation av 23 lägenheter i en bostadsförening i Cardiff. Dessa system bestod av VAM– och V4A-fläktar med konstant tryck tillsammans med fuktkänsliga BXS- och BXL-frånluftsdon.