F-system i Dublin, Hollywoodrath  1. Hem
  2. Referenser
  3. F-system i Dublin, Hollywoodrath
Referenser -
2018/07/07

Detta är ett byggprojekt med 3- och 4-sovrums fristående hus & parhus. Konstruktionen består av timmer och dess isoleringsnivå överskrider nuvarande byggnadsstandarder. Systemen i huset inkluderar en gaskondensationspanna och en solcellspanel samt ett Aereco DCV-system.

Färgkodade fuktkänsliga tilluftsdon användes för fönstren i torra rum.