FFS-system i Helsingborg, Kv. Citronen  1. Hem
  2. Referenser
  3. FFS-system i Helsingborg, Kv. Citronen
Referenser -
2020/02/20

Komplett FFS-system till flerfamiljshus i Helsingborg.

Helsingborgshem AB önskade förbättra inomhusluftkvaliteten i denna byggnad som tidigare hade konventionellt självdrag (S-system).

Med Aerecos behovsstyrda ventilation drar man nytta av de fysikaliska egenskaperna som självdragsprincipen ger, och bygger på, men får under årets varmare period stöd av de hjälpfläktar som installerats. Med fuktstyrda till- och frånluftsdon så balanserar man till- och frånluft så att rätt mängd frisk luft ventilerar huset när och där det behövs. Dragiga lägenheter undviks och en avsevärt bättre inomhusmiljö uppnås till en relativt ringa investering.

  • Fläktar: VBP+
  • Frånluftsdon: G2H
  • Tilluftsdon: EHT