Helautomatisk drift: justerar automatiskt luftflödet efter luftfuktighet och/eller närvaro

Finns i olika versioner: brytarstyrd, med dragsnöre, fjärrkontroll eller med närvarosensor för manövrering av forcerat luftflöde

Den automatiska styrningen av luftflödet förbättrar inomhusluftens kvalitet och minskar energianvändningen

Mycket lågt luftflöde: optimerat för självdragsventilation och hybridventilation i nyproduktion och renovering

Passar direkt på alla typer av luftkanaler (gemensamma eller kollektiva, av betong eller plåt)

Ljudlös drift

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Tillbehör
Bilder
Dokument

Kompatibel med befintliga ventilationskanaler av betong eller metall

G2H frånluftsdon kan installeras direkt på den befintliga ventilationskanalen som vanligen används i självdragsventilation, utan behov av adapter. Frånluftdonets yta täcker de flesta befintliga hål (rektangulärt hål: H max x L max = 125 x 200 mm, runt hål: ø max = 135 mm).

Ett smart och unikt frånluftsdon

De olika versionerna av G2H frånluftsdon gör det möjligt att tillgodose de olika behoven i bostäderna: närvarodetektering, fjärrstyrning och fuktstyrning är några av möjligheterna för att optimera inomhusklimatet.

En stor luftarea möjliggör lågt tryck

Med en tvärsnittsarea på 168 cm² vid maximal öppning kan G2H frånluftsdon säkerställa luftflöde även vid låga tryck.

Artikelnummer   G2HPCCCC G2HICCCC G2HCCCC G2HRCCCC G2HHCCCC G2HHP160 G2HHI160 G2HHC160
Luftflödesspecifikation                  
Fuktstyrd  
Närvarodetektorforcerat flöde *  
Manuellt forcerat flöde *  
Forcerat flöde via fjärrkontroll *  
Forcerat flöde via dragsnöre *  
Luftflöde @ 10 Pa [forcerat läge]** m3/h  12-72
[72]
12-72
[72]
12-72
[72]
12-72
[72]
12 – 72 12 – 72
[160]
12 – 72
[160]
12 – 72
[160]
  l/s  3-20
[20]
3-20
[20]
3-20
[20]
3-20
[20]
3 – 20 3 – 20
[45]
3 – 20
[45]
3 – 20
[45]
Akustik                  
Ljudnivå, Lp, @ 2 m, max. RF, 10 Pa/25 Pa dB(A)  22 / 36  22 / 36  22 / 36  22 / 36  22 / 36  22 / 36  22 / 36  22 / 36
Ljudnivå, Lp, @ 2 m, forcerat flöde, 10 Pa/25 Pa dB(A) 23 / 35 23 / 35 23 / 35 23 / 35 23 / 35 23 / 35 23 / 35 23 / 35
Strömförsörjning                  
1 x 9V-batteri (medföljer ej)    ■
Likriktare 12V AC – 9V DC (art. G2HREC )    ◊  ■
Specifikationer                  
Färg    vit vit vit vit vit vit vit vit
Material    PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS
Installation    
Monteringshål (rektangulärt) mm H max x L max = 125 x 200
Monteringshål (runt) mm ø max = 135
Användningsområde    badrum  badrum  kök  kök badrum badrum kök kök

■   standard / inkluderad     ◊   tillval / kompatibel
*    forceringstid = 20 min
**  luftflöde för [125 x 200] mm hål

Fler G2H-versioner finns tillgängliga – kontakta oss för mer information!

 

LUFTFLÖDE / MÅTT I MM

Image Code Designation
G2HREC
G2H likriktare

G2H likriktare 12V AC – 9V DC för elanslutning (istället för batteri)

TRA
Transformator

230V AC – 12V AC transformator för BXCREC och G2HREC

 

G2H

Produktdatablad

G2H Tillbehör 12V AC – 8V DC strömförsörjning

Installationsanvisning

G2H

Installationsanvisning

Ventilationssystem som produkten passar till: