F-system i Husqvarna  1. Hem
  2. Referenser
  3. F-system i Husqvarna
Referenser -
2020/01/24

Komplett F-system i privatbostad i Husqvarna, Sverige

Aerecos behovsstyrda system var den lösning som kunden fastnade för då han önskade ett miljöriktigt och energisnålt system utan att behöva investera onödigt mycket pengar. Ett år efter installation bekräftar kunden att inomhusluftkvaliteten markant förbättrats i huset och att systemet levererar det han förväntat sig, d.v.s. ett tyst och snålt ventilationssystem som förbättrar inomhusluften.

  • Fläkt: V4A
  • Frånluftsdon: BXC
  • Tilluftsdon: EHT
  • Spaltventil: EMM2