Moneymore  1. Hem
  2. Referenser
  3. Moneymore
Referenser -
2018/07/06

Detta är ett byggprojekt med 25 hus i Moneymore, Co. Drogheda. 22 av dessa hus som byggts av Andrews Construction Ltd tilldelades sökande till sociala bostäder från Louths kommunstyrelses väntelista för socialt boende. Ytterligare tre bostäder görs tillgängliga inom kommunens stegvisa inköpssystem.

De har utrustats med Aereco ventilationsprodukter.